Giáo trình xã hội học tập đại cương cứng thuộc học viện chuyên nghành Hành chính quốc gia do PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển và một vài giảng viên thuộc biên soạn.

Bạn đang xem: Giáo trình xã hội học đại cương


Giáo trình làng mạc hội học đại cương cứng – học viện hành chính quốc gia do PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển nhà biên cùng một số trong những giảng viên không giống biên soạn. Trong nội dung bài viết sau đây, chúng tôi sẽ trình làng đến quý vị cuốn sách này.

Thông tin tập thể tác giả giáo trình xóm hội học đại cương

1.PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển (Chủ biên)

2.TS. Lê Ngọc Hùng

3.Th.S. Phạm Bích

4.Th.S. Tống Văn Chung

Nội dung giáo trình làng mạc hội học tập đại cương

Chương I: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích xã hội học

Chương II: Sự thành lập và phát triển của xã hội học

Chương III: phương thức nghiên cứu vớt xã hội học

Chương IV: hành động xã hội và hệ trọng xã hội

Chương V: tổ chức xã hội với thiết chế buôn bản hội

Chương VI: tổ chức cơ cấu xã hội

Chương VII: trơ khấc tự xóm hội và kiểm soát xã hội

Chương VIII: văn hóa truyền thống và xóm hội hóa

Chương IX: di động cầm tay xã hội và biến hóa xã hội

Chương X: Một số nghành nghề nghiên cứu vớt của xóm hội học.

Danh mục tài liệu tìm hiểu thêm giáo trình buôn bản hội học đại cương

– xóm hội học tập đại cương, Nxb. Chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

– xã hội học, những vấn đề cơ bản, PTS. Nguyễn Minh Hòa, Nxb. Giáo dục, 1997

-Những cơ sở nghiên cứu và phân tích Xã hội học viện hàn lâm kỹ thuật Liên Xô. Nxb. Tiến bộ, 1988

– nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, Mikhailốp, Nxb. Matxcova 1975.

– Những vụ việc cơ bản của xã hội học, học viện chuyên nghành Hành chính quốc gia, Hà Nội. 1992.

– J. Macionis. Làng mạc hội học, Nxb. Thống kê, 2006.

– phương thức và kỹ thuần nghiên cứu xã hội học tập ứng dụng. Nguyễn Minh Hòa, Nxb kỹ thuật xã hội, 1993.

– làng mạc hội học tập nhập môn. TS. è Thị Kim Xuyên, Nxb. Đại học quốc gia, hà nội thủ đô 2003.

– trường đoản cú Điến Xu hội học. Guenter Entdruweit. Phiên bản dịnh, Nxb vậy giới, 2006.

– Đề cương bài bác giảng làng hội học. GS Đỗ Thái Đồng, Nxb. TP. Hồ nước Chí Minh, 1993.

– Đề cương bài giảng buôn bản hội học, học viện chính trị nước nhà – Phân viện TP. HCM, 1996.

– thôn hội học tập đại cương, Phạm tất Dong – Nguyễn Sinh Huy – Đỗ Nguyên Phương, Nxb. Đại học tập quốc gia, Hà Nội, 1995.

 Khảo gần kề xã hội học về phân tầng thôn hội, Nxb. Công nghệ xã hội, Hà Nội, 1995.

 – hôn nhân và gia đình ở Tp HCM, Nguyễn Minh Hòa, Nxb TP.Hồ Chí Minh, 1998.

– tìm hiểu môn xã hội học tập đô thị, Trịnh Duy Luân, Nxb. KHXH, 1996.

– làng mạc hội học, Phạm vớ Dong – Lê Ngọc Hùng, Nxb. Đại học tập quốc gia, Hà Nội, 1997.

– hôn nhân và mái ấm gia đình trong làng mạc hội hiện nay đại, Nguyễn Minh Hòa, Nxb Trẻ, 2000.

– cơ cấu tổ chức xã hội và phân tầng buôn bản hội, PGS.TS Nguyễn Định Tấn, Nxb. Lý luận thiết yếu trị, 2005.

– Giáo trình buôn bản hội học đại cương. Th.S Tạ Minh, Nxb. Đại học tổ quốc TP.HCM.

– Vùng thành phố Châu Á với TP PHố Chí Minh, 2005.

– Luật hôn nhân và gia đình Việt nam năm 2000.

– lịch sử dân tộc xã hội học. Bùi quang đãng Dũng – Lê Ngọc Hùng, Nxb. Lý luận chủ yếu trị.

– “Cơ sở thôn hội học pháp luật”. Người sáng tác Kulcsar Kalman, bạn dịch Đức Uy, Nxb. Giáo dục.

– văn hóa truyền thống ngoại thành Tp HCM. Nguyễn Minh Hòa, Nxb TP.Hồ Chí Minh, 2007.

– xóm hội học tập tội phạm, Thanh Lê, Nxb. Công an nhân dân, 2002.

Xem thêm: Quốc Kỳ Nhật Bản Có Ý Nghĩa Quốc Kỳ Nhật Bản Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

– làng mạc hội học đại cương. Vũ quang đãng Hà, Nxb Thống kê, 2002.

– cách thức nghiên cứu vớt xã hội học, Phạm Văn Quyết – Nguyễn Qui Thanh, Nxb Đại học tổ quốc Hà Nội, 2001.

– xóm hội học về dư luận làng hội, Nguyễn Quí Thanh, Nxb. ĐHQG, Hà Nội, 2006.

– Đề cương bài xích giảng làng mạc hội học, học viện chuyên nghành Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội, 1991.

– bạo lực giới trong mái ấm gia đình Việt Nam cùng vai trò của truyền thông đại chúng trong sự nghiệp phạt triển đàn bà Hoàng Bá Thịnh Nxb ráng giới, 2005

– trường đoản cú điển xóm hội học. Nguyễn khắc Viện, Nxb. Hà Nội, 1995.

– xóm hội học phương Tây Thanh Lê. Nxb Thanh Niên. 2003.

– Nhập môn xã hội học, trằn Hữu Quang, Nxb TP.Hồ Chí Minh, 1993.

– thôn hội học tập gia đình, Mai Huy Bích, Nxb công nghệ xã hội, 2003.

– Di dân tự do thoải mái nông thôn-thành thị nghỉ ngơi Tp HCM, Nguyễn Văn Tài, Nxb Nông Nghiệp, 1998.

– làng mạc hội học nông thôn, Bùi quang quẻ Dũng, Nxb công nghệ xã hội, 2007.

– buôn bản hội học tập đô thị. Trịnh Duy Luân, Nxb kỹ thuật xã hội, 2005.

– làng mạc hội học tập về tiền bạc, D. Blic-J Lazarus, Nxb Tri thức, 2009.

– buôn bản hội học Mác – Lênin, V. Đôborianop, Nxb. Lý luận, Hà Nội, 1985.

– Nhập môn buôn bản hội học, Bilton – Bonnett, Nxb. Công nghệ xã hội, Hà Nội, 1993,

– Các triết lý xã hội học (2 tập), Vũ quang quẻ Hà, Nxb Đại học nước nhà Hà Nội, 2001

– Đề cương bài xích giảng làng hội học, học viện chuyên nghành Chính trị quốc của — Phân viện TP HCM, 1996.

– Joseph H.Fichter. Làng mạc hội học tập (Bản dịch của trằn Văn Đĩnh). Tiến bộ thư xã. 1973.

– Tập bài xích giảng làng hội học – dân sinh học, Viện buôn bản hội học – Trung tâm Khoa học tập Xã hội với Nhân văn quốc gia, Hà Nội, 1995.

– xã hội học, Richschard Schaefer, Nxb. Thống kê, 2004.

– Đô thị học đông đảo vấn đề kim chỉ nan và thực tiễn, Nguyễn Minh Hòa, Nxb Đại học nước nhà Tp HCM, 2012.

– tổ chức cơ cấu xã hội với phân tầng làng hội, Nguyễn Đình Tấn, Nxb Lý luận thiết yếu trị, 2005.

– Giáo trình làng mạc hội học về giới, Hoàng Bá Thịnh, Nxb Đại học đất nước Hà Nội, 2008.

– Giáo trình xã hội học. Nguyễn vậy Phán, Nxb Lao rượu cồn – thôn hội, 2002.

– buôn bản hội học tập tội phạm, Đỗ Ngọc Quang, Nxb Đại học tổ quốc Hà Nội, 1999.

– tài liệu giới và phát triển, Thái Thị Ngọc Du, 2004.

– Nhập môn lịch sử hào hùng xã hội học. H. Korte. Nxb cố kỉnh giới, 1997.

– Giáo trình buôn bản hội học tội phạm học, Dương Tuyết Miên, Nxb giáo dục đào tạo Việt Nam, 2010.