Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 74, 75 VBT toán 5 bài 139 : Ôn tập về số tự nhiên với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

Để đọc các số ta bóc số thành từng lớp, từ lớp đối kháng vị đi học nghìn rồi đi học triệu, từng lớp có cha hàng. Sau đó nhờ vào cách gọi số gồm tới ba chữ số thuộc từng lớp nhằm đọc với đọc từ trái sang trọng phải.

Lời giải đưa ra tiết:

*


bài xích 2

Viết số thích hợp vào nơi chấm để được :

a) cha số từ bỏ nhiên thường xuyên : (899 ;;; …;;; 901). (… ;;; 2001; ;; 2002).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 139

b) ba số lẻ liên tiếp : (1947 ;;; …;;; …).

c) cha số chẵn liên tục : (1954 ;;; … ;;; …).

Phương pháp giải:

- nhị số từ bỏ nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đối chọi vị.

- nhì số chẵn thường xuyên hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

- nhì số lẻ thường xuyên hơn (kém) nhau 2 đơn vị.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) bố số tự nhiên liên tiếp : (899 ;;; 900 ;;; 901). (2000 ;;; 2001; ;; 2002).

b) bố số lẻ liên tục : (1947 ;;; 1949 ;;; 1951.)

c) ba số chẵn liên tục : (1954 ;;; 1956 ;;; 1958.)


bài xích 3

 Viết số thích hợp vào địa điểm chấm :

a) Số bé bỏng nhất tất cả bốn chữ số là : …………

b) Số lớn số 1 có tứ chữ số là : …………

c) Từ tư chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 lập được số bé xíu nhất tất cả bốn chữ số là : …………

d) Từ tư chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 lập được số lớn nhất có tư chữ số là : …………

Phương pháp giải:

Dựa vào triết lý về số tự nhiên và thoải mái để viết các số theo yêu cầu bài toán. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Số bé xíu nhất có bốn chữ số là : 1000.

b) Số lớn nhất có tư chữ số là : 9999.

c) Lập được số bé nhỏ nhất từ tư chữ số 0, 1, 2, 3 là : 1023.

d) Lập được số lớn số 1 từ tư chữ số 0, 1, 2, 3 là : 3210.


bài bác 4

Viết một chữ số thích hợp vào vị trí chấm để có số :

a) ...34 phân tách hết mang lại 3 ; b) 4...6 chia hết đến 9;

c) 37... Phân tách hết cho cả 2 và 5 ; d) 28... Phân tách hết cho cả 3 cùng 5.

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9:

- các số tất cả chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết đến 2.

Xem thêm: Top 10 Trung Tâm Tiếng Anh Tôi Tự Học Có Tốt Không, Anh Ngữ Tôi Tự Học

- Các số tất cả chữ số tận thuộc là 0, 5 thì phân chia hết mang đến 5.

- Các số gồm tổng những chữ số phân tách hết chia hết mang đến 3 thì chia hết đến 3.

- Các số có tổng các chữ số phân chia hết phân chia hết đến 9 thì chia hết đến 9. 

Lời giải chi tiết:

a) Để số ...34 chia hết mang lại 3 thì ... + 3 + 4 = ... + 7 chia hết mang lại 3.

Vậy có thể viết vào địa điểm chấm một trong số chữ số sau : 2, 5 , 8.

b) Tương tự, để số 4...6 phân tách hết mang lại 9 thì 4 + ... + 6 = 10 + ... Phân tách hết mang lại 9.

Vậy ta viết 8 vào nơi chấm.

c) Để 37... Phân chia hết cho cả 2 và 5 thì ... Yêu cầu là 0.

Vậy ta viết 0 vào chỗ chấm.

d) 28... Phân tách hết đến 5 yêu cầu ... Hoàn toàn có thể là 0 hoặc 5

- trường hợp ... Là 0 ta tất cả số 280. 

Số 280 tất cả tổng các chữ số là 2 + 8 + 0 = 10 . Nhưng mà 10 không chia hết mang đến 3 nên số 280 không phân tách hết đến 3 (Loại).

- ví như ... Là 5 ta tất cả số 285. 

Số 285 tất cả tổng các chữ số là 2 + 8 + 5 = 15 . Mà lại 15 phân tách hết mang đến 3 bắt buộc số 285 phân tách hết cho 3 (Chọn).

 Vậy ta viết chữ số 5 vào nơi chấm.


bài xích 5

a) Viết các số 4865 ; 3899 ; 5072 ; 5027 theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến lớn.

b) Viết các số 2847 ; 2874 ; 3042 ; 3054 theo sản phẩm công nghệ tự từ to đến bé. 

Phương pháp giải:

So sánh những số kế tiếp sắp xếp các số theo đồ vật tự từ béo đến bé xíu hoặc từ nhỏ bé đến lớn.