Trong Phật giáo thì ghê A Di Đà chính là một bản kinh rất phổ cập được truyền tụng mỗi ngày trong cuộc sống đạo của những Phật tử ở các nước Châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.


Ý nghĩa của hai chữ Lăng Nghiêm 

Kinh A Di Đà khởi đầu từ đâu?

Kinh A Di Đà (tiểu phiên bản Sukhàvatì - vyùha) là một bản toát yếu hèn của Đại Vô Lượng Thọ khiếp (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch tự Phạn bạn dạng qua Hán bản.

Bạn đang xem: Tụng kinh a di đà hằng ngày giúp con cháu hạnh phúc muôn đời

Kinh A Di Đà (tiểu phiên bản Sukhàvatì - vyùha) là một phiên bản toát yếu hèn của Đại Vô Lượng Thọ ghê (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch từ Phạn phiên bản qua Hán bản. Phiên bản Kinh fan viết dùng làm tư liệu tìm hiểu thêm ở đây là bạn dạng dịch của pháp môn sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, 1 trong các toàn tập Tịnh Độ dịch từ thời điểm năm 147 mang lại năm 713 sau Tây lịch.

Tập kinh quán Vô Lượng lâu (Amitayur - Dhyàna Sutra) mang lại ta biết nguyên lai của lý thuyết Tịnh độ vị Đức Phật say mê Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, thái tử thành vương Xá, nổi loạn ngăn chặn lại vua phụ thân là Tần Bà Sa La và hạ ngục nhà vua này; hoàng hậu cũng bị giam vào một nơi. Sau đó, vợ cầu thỉnh Đức Phật chỉ mang đến bà một chỗ giỏi đẹp hơn, nơi không có những tai biến xảy ra như vậy.

Đức chũm Tôn liền hiện tại thân trước mặt bà với thị hiện cho thấy tất cả các Phật độ cùng bà chọn quốc độ của Phật A Di Đà coi như về tối hảo, Phật bèn dạy bà giải pháp tụng niệm về quốc độ này để cuối cùng được thác sinh vào đó. Ngài dạy dỗ bà bằng giáo pháp riêng của Ngài cùng đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà.

Cả hai giáo pháp cuối cùng chỉ là một, điều đó ta có thể thấy rõ theo phần đa lời Ngài dạy Tôn đưa A Nan ở đoạn cuối của những bài pháp: "Này A Nan, hãy ghi nhớ bài bác thuyết pháp này và lặp lại cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Triết lí này, ta gọi đây là Kinh A Di Đà". Quan đặc điểm đó của kinh quán Vô Lượng lâu như ước ao nói lên lý thuyết A Di Đà cùng nguồn gốc với lý thuyết Nguyên thủy, đều bởi vì Đức cụ Tôn thuyết. (Các tông phái đạo Phật, phiên bản dịch của Tuệ Sỹ, Tu thư Đại học Vạn Hạnh 1973, tr.329).

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực tốt nhất trong Phật giáo

Ý nghĩa của tởm A Di Đà

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trọng điểm mà hành trì, chứ không cần qua trung gian phương tiện đi lại giúp chúng ta đạt đến nhất vai trung phong bất loạn.

Kinh A Di Đà là kinh sử dụng nhiều công đức với được toàn bộ chư Phật hộ niệm. Khiếp này chuyển sở hữu nội dung rất nâng cao do đức Phật thích hợp Ca Mâu Ni tự giảng nói. Nhận ra ý này yêu cầu Hòa Thượng mê say Trí Quảng nói: “Niệm Phật chưa phải là kêu Phật. Đa số người lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu thương hiệu Phật. Suốt ngày họ đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu thương hiệu Phật để vãng sinh thì thiết yếu nào vãng sanh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi trung khu mà hành trì, chứ không cần qua trung gian phương tiện đi lại giúp bọn họ đạt cho nhất tâm bất loạn. Cõi tĩnh thổ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho việc vô thủy vô chung. Còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, tuyệt pháp giới tạng thân.

Danh từ Vô lượng, nếu mô tả xét theo ko gian, sẽ là Vô lượng quang; trường hợp trên cưng cửng vị thời gian, chính vậy Vô lượng thọ. Đấy là Pháp thân (Dharma - kàya). Pháp thân này là Báo thân (Sambhoga - kàya) giả dụ Phật được đánh giá như là đức phật "giáng hạ cầm gian". Trường hợp Ngài được xem như một ý trung nhân Tát đang tiến lên Phật quả, thì Ngài là 1 trong vị Phật đang thành, như người yêu Tát yêu cầu Khổ (Đức Phật thích Ca Mâu Ni). Nói cách đúng mực hơn, nếu bọn họ mô tả một vị Phật dựa trên căn bạn dạng giác ngộ viên mãn, họ sẽ đi mang lại một lý tưởng về Phật, nghĩa là Vô lượng quang hình tượng của kiến thức giải bay (Phật trí); Vô lượng thọ biểu tượng của đại định (tâm giải thoát), nghỉ ngơi ngoài những vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang cùng Vô lượng thọ, và nhân giải pháp giác ngộ của trí tuệ và từ bi vô cùng tận, tất cả chỉ đơn giản và giản dị là những lý giải về Vô lượng.

Nghiên cứu giúp về thần chú "Om Mani Padme Hūm"

Nghi thức tụng gớm A Di Đà Việt nghĩa

Chúng con nguyện cầu đức Phật A Di Đà, thị tự chấn tích quang lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư mùi hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị nhiều loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam bạn nữ thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc thoát mê đồ khôn cùng sanh Tịnh độ.

Ý nghĩa Vô lượng quang cùng Vô lượng thọ, cùng nhân giải pháp giác ngộ của trí tuệ với từ bi vô cùng tận, toàn bộ chỉ đơn giản và giản dị là những phân tích và lý giải về Vô lượng.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

 Nguyện mang lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời duy trì đạo,

Theo trường đoản cú tánh làm cho lành,

Cùng pháp giới bọn chúng sinh,

Cầu Phật từ bỏ gia hộ,

Tâm bồ Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng trở lại bờ Giác.

 TÁN PHẬT

 Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt không bẩn nghiệp ba kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không thuộc tận.

 QUÁN TƯỞNG

 Phật bọn chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí trung tâm Đảnh Lễ: Nam tế bào tận lỗi không, phát triển thành pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền lành Thánh Tăng, thường xuyên trú Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí trung khu Đảnh Lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư người yêu Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền tình nhân Tát, Hộ Pháp chư tôn người tình Tát, Linh tô Hội Thượng Phật nhân tình Tát. (1 lạy) 

Chí trung ương Đảnh Lễ: Nam mô Tây Phương rất Lạc gắng giới, đại từ bỏ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán cầm cố Âm tình nhân Tát, Đại cụ Chí bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương người tình Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng bồ tát. (1 lạy) 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội tất diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện tại toàn thân.

Nam mô hương thơm Vân Cái nhân tình Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trung tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà da đế, ma ha phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, tô rô sơn rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cần trì địa rị sắc ni na, cha dạ ma mãng cầu ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KHAI khiếp KỆ

Vô thượng thậm thâm ảo diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim loài kiến văn đắc lâu trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng thuộc mười phương Phật

Con ni phát nguyện rộng

Thọ trì tởm Di Ðà

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường.

Xem thêm: Khởi Động Cuộc Thi Âm Nhạc 2017 ”, Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam

Nguyện cho những người thấy nghe

Ðều phát lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi rất lạc

 Nam tế bào Bổn Sư ưa thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

Nam tế bào Liên Trì Hải Hội Phật nhân tình Tát (3 lần).

PHẬT NÓI tởm A DI ĐÀ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở chỗ vườn Kỳ Thọ, cấp cho Cô Độc nước Xá-Vệ, với một nghìn nhì trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: số đông là bậc A La Hán mọi bạn đều quen biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, hầu hết vị đại môn sinh như thế. Cùng hàng Đại bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa người yêu Tát, Càn-Đà-Ha-Đề người yêu Tát, Thường-Tinh-Tấn người yêu tát… thuộc với các vị Đại ý trung nhân tát như vậy và cùng với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn.... đại chúng cùng mang đến dự hội.

Bấy giờ tiên phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ trên đây qua châu mỹ quá mười muôn ức cõi Phật, có quả đât tên là cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà bây chừ đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi đó do sao thương hiệu là cực lạc? vì chưng chúng sanh trong cõi đó không có bị đầy đủ sự khổ, chỉ hưởng gần như điều vui, bắt buộc nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi cực Lạc gồm bảy từng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bảy từng mặt hàng cây, đều bởi bốn hóa học báu bao quanh giáp vòng, chính vì như thế nên nước kia tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi rất Lạc có ao bằng bảy hóa học báu, vào ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát đá quý trải có tác dụng đất. Quà bạc, giữ ly, ca sỹ pha lê hiệp thành đầy đủ thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng hầu như nghiêm sức bởi vàng, bạc, giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao bao gồm hoa sen mập như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc quà thời ánh nắng vàng, nhan sắc đỏ thời ánh nắng đỏ, dung nhan trắng thời ánh sánh trắng, nhiệm mầu thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thành công công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của ông phật đó, thường xuyên trổi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, sớm hôm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Bọn chúng sanh vào cõi đó thường vào tầm khoảng sáng sớm, mọi lấy đãy hoa đựng đa số hoa tốt đem cúng nhường nhịn mười muôn ức tiên phật ở phương khác, cho giờ ăn uống liền quay trở lại bổn quốc ăn uống cơm dứt đi tởm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thành công công đức trang nghiêm nhường ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường sẽ có những tương tự chim mầu sắc xinh tươi lạ thường, làm sao chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; đa số giống chim đó sớm hôm sáu thời kêu giờ hòa nhã.

Tiếng chim kia diễn nói gần như pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất ý trung nhân đề phần, bát thánh đạo phần.. Bọn chúng sanh trong cõi kia nghe giờ chim hoàn thành thảy hồ hết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ nhận định rằng những kiểu như chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao? do cõi của tiên phật đó không có ba mặt đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật kia tên mặt đường dữ còn không có huống gì lại sở hữu sự thật. Phần đông giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu giữ mà đổi mới hóa tạo nên sự đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! trong cõi nước của ông phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và cồn mành lưới báu, có tác dụng vang ra giờ đồng hồ vi diệu, thí như trăm nghìn trang bị nhạc đồng một thời gian hòa chung. Fan nào nghe giờ đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức phật đó thắng lợi công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.

Xá-Lợi-Phất! khu vực ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vày sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang quẻ sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không xẩy ra chướng ngại chính vì vậy nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó với nhân dân của Ngài sống thọ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cần hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại cho nay, đã làm được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại tiên phật đó bao gồm vô lượng vô hạn Thanh Văn đệ tử số đông là bực A La Hán, chẳng đề nghị tính đếm mà hoàn toàn có thể biết được, hàng người tình tát chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức phật đó thắng lợi công đức trang nghiêm nhường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi rất lạc, phần lớn chúng sinh vãng sinh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có nhiều vị bực độc nhất sanh xẻ xứ, số đó cực kỳ đông, chẳng nên tính đếm nhưng biết được, chỉ hoàn toàn có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ nhằm nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! bọn chúng sanh làm sao nghe rất nhiều điều trên đây, đề xuất phải phân phát nguyện cầu sanh về nước đó. Bởi vì sao? vì chưng đặng cùng với những bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng hoàn toàn có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà lại được sinh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu gồm thiện nam giới tử, thiện phái nữ nhân như thế nào nghe nói ông phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của tiên phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc cha ngày, hoặc tư ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó mang lại lúc lâm bình thường đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh chúng hiện thân sinh hoạt trước fan đó. Bạn đó cơ hội chết tâm thần không điên đảo, tức thì được vãng sinh về cõi nước rất Lạc của ông phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự công dụng ấy nên nói đông đảo lời như thế.

Nếu bao gồm chúng sinh nào, nghe gần như lời bên trên đó, phải phải vạc nguyện sanh về cõi nước rất Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta bây giờ ngợi khen công đức tác dụng chẳng thể suy nghĩ bàn của tiên phật A Di Đà, phương Đông cũng đều có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số gần như đức Phật như vậy đều sinh sống tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam thiên Đại thiên nhưng nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh những ngươi phải cần tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! trái đất phương Nam, tất cả đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số phần lớn đức Phật như thế, phần đông tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh những ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! nhân loại phương Tây, bao gồm đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số phần đa đức Phật như thế, những tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! trái đất phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số đông đảo đức Phật như thế, hầu như tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương dưới, tất cả đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số phần lớn đức Phật như thế, mọi tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải đề xuất tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.