❌ lưu ý: toàn bộ tranh được bán là bộ kit tranh handmade sở hữu về tự làm, chưa phải tranh thành phẩm: ➡️ lý giải thêu tranh chữ thập➡️ lý giải làm tranh lắp đá