❌ lưu ý: tất cả tranh được cung cấp là cỗ kit tranh handmade tải về từ làm, không phải tranh thành phẩm: ➡️ hướng dẫn thêu tranh chữ thập➡️ gợi ý làm tranh lắp đá