Theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn: ............................................Theo sản phẩm công nghệ tự từ to đến bé: ............................................

Bạn đang xem: Những bài toán lớp 1

Bài 5. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn: ............................................Theo trang bị tự từ mập đến bé: ............................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo vật dụng tự từ nhỏ nhắn đến lớn: ..................................................

- Theo máy tự từ bự đến bé:...................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thứ tự:

Từ nhỏ nhắn đến lớn: .......................................................................

Từ lớn đến bé: .......................................................................

Chuyên đề 3: tìm kiếm số bự nhất, nhỏ bé nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số to nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số to nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số mập nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: những phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.......

6 - 1 + 0 =.......

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =.......

5 - 0 + 1 =.......

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = .....

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + ......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

Xem thêm: Robot Biết Yêu (2008) - Người Máy Biết Yêu Full

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán gồm lời văn

Bài 1. Viết phép tính say đắm hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có tất cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính ưa thích hợp.

a) Có:12 mẫu kẹo

Có tất cả: .... Loại kẹo?

b) Có: 9 con lợn

Bán: 6 con lợn

Còn lại: ..... Bé lợn?

Bài 3. Viết phép tính mê thích hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... Quả cam?

Có: 10 loại kẹo

Đã ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: ..... Dòng kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải câu hỏi theo bắt tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có tất cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 chiếc kẹo

Rơi mất: 8 loại kẹo

Còn lại ….. Mẫu kẹo?

Bài 7.

Thùng thứ nhất: 20 gói bánh

Thùng vật dụng hai: 10 gói bánh

Cả hai thúng có tất cả ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: 20 viên bi

Nam sót lại …….. Viên bi?

B. Tổng vừa lòng phiếu bài bác tập lớp 1

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, trường đoản cú 10 cho 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số bự nhất trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhỏ nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay tắp lự trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tức khắc sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan có 2 cái bút chì, bà mẹ mua thêm cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái cây viết chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 bao gồm …. Chục với …. đơn vị.

Số 20 gồm …. Chục cùng …. đơn vị.

Số 17 bao gồm …. Chục và …. 1-1 vị.

Số 9 có …. Chục với …. đối chọi vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 đối kháng vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 solo vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp đến xếp những số vẫn cho

a, Theo thứ tự từ nhỏ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo thiết bị tự từ phệ đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một vài biết rằng mang số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số yêu cầu tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một con gà tất cả mấy cái chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số tức thời trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, mẫu vẽ bên tất cả mấy điểm?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam tất cả 17 quyển vở, Nam đến em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số gồm 2 chục với 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính thích hợp hợp:

*

Bài 4:Tìm một số biết rằng lấy 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì vẫn ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu thích hợp để điền vào nơi chấm 80 … 75 là:

A. >

B. =

C.

Câu 2: công dụng của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10

B. 28

C. 25

D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươi

B. Chín không

C. Ko chín

D. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 7 cm, đoạn trực tiếp CD nhiều năm 12cm. Hỏi cả nhì đoạn trực tiếp dài từng nào xăng - ti - mét?