Hình ảnhTính chất
*
*
*
*
*
Nhân sĩ sử dụng Trăng Lung Linh đến đầy đủ số lượng có thể nhận các phần thưởng khớp ứng theo bảng bên dưới.Số lần sử dụngVật phẩmSố lượngTính chất
20Kinh nghiệm1.400.000.000 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức)500Không Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ)500Không Khóa, Vĩnh Viễn
Rương Điểm Tu Vi (Nhận 50 điểm Tu Vi)25Không Khóa, Vĩnh Viễn
Tọa Kỵ cường điệu hóa Thạch200Không Khóa, Vĩnh Viễn
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ)1Không khóa, 7 ngày
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết500Không Khóa, Vĩnh Viễn
Chân Linh Tẩy Luyện Đơn5.000Không Khóa, Vĩnh Viễn
50Kinh nghiệm1.400.000.000 
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức)1.000Không Khóa, Vĩnh Viễn
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ)1.000Không Khóa, Vĩnh Viễn
Rương Điểm Tu Vi (Nhận 50 điểm Tu Vi)30Không Khóa, Vĩnh Viễn
Quốc dung nhan Thiên mùi hương hoặc Định Quốc An Bang1Không Khóa, 30 ngày
Tọa Kỵ cường điệu hóa Thạch500Không Khóa, Vĩnh Viễn
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ)1Không khóa, 15 ngày
Rương Thần Binh 5 Sao-Có tì vết1.000Không Khóa, Vĩnh Viễn
Hoàng Kim Huy Chương xung khắc Thạch4Khóa, vĩnh viễn
Chân Linh Tẩy Luyện Đơn10.000Không Khóa, Vĩnh Viễn
Thiên Địa Tinh Hoa1Không Khóa, Vĩnh Viễn
Mỗi mốc áp dụng chỉ được nhận thưởng 01 lần.Thiên Địa Tinh Hoa dùng để đổi Điểm Tinh Thạch VIP: 1 Thiên Địa Tinh Hoa=1 Điểm Tinh Thạch.Thiên Canh Quyết với Địa liền kề Quyết dùng để làm tăng trung khu Pháp từ cấp cho 200 trở lên.

*

*

*

*

*


*