Nhập bất kể ban bố gì về bài bác hát bạn muốn tìm kiếm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt ko vết cùng có lốt

Bạn đang xem: Lời bài hát what do you mean

What vì you mean?When you nod your head yesBut you wanmãng cầu say noWhat do you mean?When you don’t want me to moveBut you tell me to goWhat do you mean?Said we’re running out of timeTrying lớn catch the beat Cosplay your mindWhat bởi you mean?Better make up your mindWhat vày you mean?You’re so indecisive of what I’m sayingDon’t want us to lớn over where vì chưng I startFirst you wanna go left & you want to lớn turn rightFirst you up and you’re down and then betweenOhh I really want to know…When you nod your head yesBut you wanna say noWhat bởi you mean?What vì you mean?But you tell me lớn goSaid we’re running out of timeWhat vì chưng you mean?Better Cosplay your mindWhat bởi vì you mean?You’re overprotective sầu when I’m leavingTrying to lớn compromise but I can’t winYou wanmãng cầu make a point but you keep preachingYou had me from the start won’t let this endFirst you wanmãng cầu go left và you want khổng lồ turn rightWanmãng cầu argue all day make love all nightFirst you up & you’re down & then betweenOhh I really want khổng lồ know…What bởi you mean?When you nod your head yesWhat vày you mean?When you don’t want me khổng lồ moveBut you tell me khổng lồ goWhat bởi you mean?Said we’re running out of timeWhat bởi vì you mean?Better biến hóa your mindWhat vì chưng you mean?

Xem thêm: Máy Nghe Nhạc Tiếng Anh Là Gì, Máy Nghe Mp3 Có Tiếng Anh Cho Bé

*

what vày you mean?when you nod your head yesbut you wanna say nowhat vì you mean?when you don’t want me khổng lồ movebut you tell me lớn gowhat vì chưng you mean?said we’re running out of timetrying to catch the beat biến hóa your mindwhat bởi vì you mean?better biến hóa your mindwhat bởi vì you mean?you’re so indecisive sầu of what i’m sayingdon’t want us to lớn end where do i startfirst you wanna go left & you want lớn turn rightfirst you up và you’re down và then betweenohh i really want khổng lồ know…when you nod your head yesbut you wanmãng cầu say nowhat bởi vì you mean?what bởi vì you mean?but you tell me lớn gosaid we’re running out of timewhat vì you mean?better 3D your mindwhat bởi you mean?you’re overprotective sầu when i’m leavingtrying to compromise but i can’t winyou wanna make a point but you keep preachingyou had me from the start won’t let this endfirst you wanna go left and you want to turn rightwanmãng cầu argue all day make love sầu all nightfirst you up & you’re down and then betweenohh i really want to lớn know…what vị you mean?when you nod your head yeswhat vày you mean?when you don’t want me to lớn movebut you tell me khổng lồ gowhat bởi vì you mean?said we’re running out of timewhat vị you mean?better Cosplay your mindwhat vì you mean?