Tôi yêu xem một cuốn nắn truyện hay Tiếng chyên ổn hót đầu ngày Và yêu biển lớn vắng ngắt Tôi yêu thương ly càfé buổi sáng Con mặt đường ngập lá xoàn... Tôi yêu thương mùi vị Tết thời trước Mái trỡ cùng với sản phẩm dừa Và yêu thương tphải chăng thơ Buổi cơm canh cà và điếu dung dịch Giấc ngủ không nằm mê Và tôi cũng yêu em (3 lần) Yêu em rộn ràng tấp nập, yêu em nồng dịu... Tôi yêu thương đi bộ dưới mặt hàng cây Đấu vui với bạn bè Và ly rượu ngon Tôi yêu thương trong nhà những cây xanh Tôi yêu những người già Tôi yêu đều gì mang đến tự nhiên Những lời nói thành thật Và yêu thương ngày nắng và nóng Tôi yêu thương mang Jean cùng áo White Yêu trăng sáng ngày Rằm Và tôi cũng yêu em (3 lần) Yêu em rộn ràng, yêu em nồng thắm Yêu em chứa chan....

Bạn đang xem: Lời bài hát và tôi cũng yêu em


Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Không Sai Chúng Ta Cùng Sai, Chúng Ta Sai, Lời Bài Hát Em Không Sai, Chúng Ta Sai

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.