Sống bên trên đời này bạn phú quý cũng giống như fan túng thiếu. Trời đã ban đến ta cám ơn Trời cho dù sống thương thơm đau. Mai tê bị tiêu diệt rồi trlàm việc về cát lớp bụi nhiều khó tương đồng. Nào ai biết trước số trời ngày sau ông Trời đã trao. Này bên mập lầu kim cương son Này lợi danh chức quyền sanh trọng. Có nghĩa gì đâu sao chắc chắn bền vững lâu dài hoặc như là nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này tbỏ thông thường,Này tình yêu chót lưỡi đầu môi cũng như vậy nhưng mà thôi Sẽ mất tương lai nhỏng áng mây cuối ttránh. Sống bên trên đời này tựa phù du bao gồm trên đây rồi lại mất. Cuộc sinh sống hy vọng manh xin kể ai chớ đổi White nuốm Đen. Nào người no đủ chớ vì chưng tmê mệt tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi! Nên lưu giữ cat lớp bụi là ta mai này cchờ qua.Người lưu giữ đến ta là cat lớp bụi trsinh sống về mèo vết mờ do bụi Xin tín đồ lưu giữ cho.

Bạn đang xem: Lời bài hát trở về cát bụi


Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Những Đoạn Văn Mẫu Viết Về Người Nổi Tiếng Tiếng Anh K12, Nghĩa Của Từ : Celebrity

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.