Sao em bỏ ra đi anh nào gồm tội tình gì?Sao em bỏ ra đi anh làm sao có tội ác chi?Sao em chi ra đi để anh thương thơm ghi nhớ hoài ôm kỷ niệm.Buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không?Sương khuya giá đôi vai trở về thui thủi một mình.Ưu tứ nặng trĩu trái tim anh bi quan thao thức xuyên suốt đêm.Sao em chi ra đi không để ý anh giữa chiếc đời xuôi ngược.Giờ đây đã mất nhau rồi tình không cha mẹ.Trong cô đơn vào nỗi đau vùi,anh bỗng biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi.Mà leo cao vướng tua tình rồi,nên bửa thân đời ôm trái sầu bi tráng độc thân.Anh mang tội đắm say mê nên đường yêu thương lạc nẻo về.Anh có tội yêu thương em Lúc đời anh Trắng bàn tay.Nay em chi ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn bi đát.Buồn lên mấy nẻo đường tình ảm đạm nào nguôi.

Bạn đang xem: Lời bài hát tội tình


Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Danh Sách Những Bài Hát Trên 1 Tỷ Lượt Nghe Đi Nghe Lại Cả Ngày Không Chán

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.