Em cho cùng với em vào trong 1 ngày ttránh đẹp nắng nóng Một ngày phượng hồng thắm vào đôi mắt bi quan bóng gió Phượng giỏi bâng khuâng tưởng như cô đơn Nên lúc chiều xuống thấy vấn vương trung khu hồn. Anh bao gồm biết không hnai lưng về phượng hồng đẹp lắm Tình bản thân càng nồng thắm mang lại bmong vọng cao dâng Giờ trong tâm địa màu sắc hồng không pnhì phôi Xuân qua hè cổ tới ta lưu giữ nhau luôn phượng ơi!Lòng vẫn tốt ảm đạm Vì đời rứa black thay đổi Trắng, bạn dối gian Dẫu là mang vui, cho những người nhiều tình yêu Càng xót xa nhiều. Trong giờ đồng hồ hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó Phượng buồn do tình ta rã theo sóng biển cả nổi trôi Nđần năm trong tôi, tình này không phai phôi Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi!

Bạn đang xem: Lời bài hát phuong buon


Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bài Văn Tả Ca Sĩ Khởi My Đang Biểu Diễn, Bài Văn Tả Ca Sĩ Khởi My

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.