Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo Em lưu giữ cho: Mùa Thu đang chết rồi ! Mùa Thu vẫn chết, em ghi nhớ cho Mùa Thu đang chết, em nhớ đến Mùa Thu sẽ bị tiêu diệt, đang bị tiêu diệt rồi. Em nhớ mang đến ! Em nhớ đến, Đôi chúng ta đang chẳng còn quan sát nhau nữa! Trên cõi đời này, bên trên cõi đời này Từ ni lâu dài không thấy nhau Từ nay mãi mãi không thấy nhau... Ta ngắt đi một các hoa thạch thảo Em nhớ cho: Mùa Thu vẫn bị tiêu diệt rồi ! Ôi ngát hương thơm thời gian mùi hương thạch thảo Em nhớ nhận định rằng ta vẫn đợi em. Vẫn hóng em, vẫn đợi em Vẫn chờ.... Vẫn đợi... đợi em !

Bạn đang xem: Lời bài hát mùa thu chết


Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lời Bài Hát Làm Người Luôn Yêu Em, Lam Nguoi Luon Yeu Em, Lời Bài Hát Làm Người Luôn Yêu Em

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.