Chỉ còn một mẫu lá cuối thu mỏng manh Chỉ còn 1 mình em xót xa ngóng anh Chỉ còn tối nay mai lá kia rơi Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi khi ngày thu tắt hơi nơi cuối trời Giọt nước đôi mắt khô không lời Và rồi ngày thu qua trống tênh bi thảm vui Vùi lòng bản thân băng giá, mon năm im trôi Chỉ còn tối ni hãy cho bên anh Chỉ còn tối nay hãy mang lại bên anh Nếu ngày mai bước chân anh về Một xác lá rơi mặt hnai lưng... mùa đông tái kia * Người về phía trên với anh Về bên em, về trên đây cùng với tòa nhà xưa yên ả vòng tay và làn môi nóng ngày tháng chờ muốn Người về trên đây với em, người yêu ơi thề xưa hãy trao lời cuối vào đời Mùa đông đến bên hiên rồi... về đây cùng với em (Hát lại từ trên đầu, tái diễn *) Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh manh Chỉ còn 1 mình em... xót xa ngóng anh...

Bạn đang xem: Lời bài hát khoảnh khắc


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Làm Video Ảnh Có Nhạc Trên Máy Tính Miễn Phí, Cách Làm Video Trên Máy Tính

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.