Tôi làm việc miền xa, Ttránh quen đất kỳ lạ hầu hết đông lắm hạ, Nối tiếp trải qua Thiếu trơn đàn bà, Đời không đủ can đảm cho tới Đành viết cho tôi, nhạc tình sao lắm lời Đơn vị hay khi ... nằm trong đất giặc Thèm trong hãi hùng ...tiếng hát môi em Tiếng hát ngọt mượt ...Người nâng lính khổ Viết vì chưng câu ca ...Vì tiền giỏi thiết tha Xin đối lập một lượt chúng tôi Cho tôi yêu thương bởi hình thái đó không lành bệnh Đến với tôi, hãy mang đến với tôi Đừng yêu lính bởi lời Đêm nằm miền xa, Ttránh cao khu đất hạ, Chợt lên ý kỳ lạ, đề xuất viết văn chương, góp tiếng hậu phương thơm Ngoài tê súng nổ Đốt lửa tối black Tầm đạn nắm giờ đồng hồ em

Bạn đang xem: Lời bài hát kẻ ở miền xa


Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Nhạc Phim Chàng Vợ Của Em - Khờ Dại Trước Em (Chàng Vợ Của Em Ost)

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.