Khung hành lang cửa số nhị công ty cuối phố Chẳng đọc bởi sao ko khxay bao giờ. Đôi bạn rất lâu rồi học tập chung một tấm Cây bưởi sau công ty ngan ngào ngạt mùi thơm. Giấu một chùm hoa vào mẫu khăn uống tay. Cô nhỏ nhắn ngập ngừng quý phái quán ăn buôn bản Bên ấy bao gồm fan sau này ra trận, Bên ấy tất cả bạn mai sau ra đi. Nào ai đã một lần dám nói. Hương bòng thơm cho lòng bồn chồn. Cô bé nhỏ nhỏng chùm hoa âm thầm lặng lẽ. Nhờ hương thơm nói hộ tình thân. Hai tín đồ chia tay sao chẳng nói điều chi? Mà hương thơm âm thầm theo mãi bước tín đồ đi? Hai tín đồ chia ly sao chẳng nói điều gì? Mà mùi hương âm thầm vương vít mãi fan đi!

Bạn đang xem: Lời bài hát hương thầm


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Những Bài Hát Thích Hợp Cho Đám Cưới Hay Và Thường Được Sử Dụng Nhất

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.