Học giờ Hàn Quốc online cũng là một Một trong những phương pháp rất lôi cuốn,góp chúng ta thuận tiện hơn với học giờ đồng hồ Nước Hàn trên nhiều phương thơm diện.Qua phía trên bạn thích reviews với đa số người học giờ đồng hồ Hàn qua bài hát của U Kiss – 4U.

*
– Câu học tập ngữ pháp Nước Hàn. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/Cach-hoc-ngu-phap-tieng-Han-Quoc-136/.미안해 미안해 하지마내가 초라해지잖아빨간 예쁜 입술로어서 나를 죽이고 가나는 괜찮아마지막으로 나를 바라봐줘아무렇지 않은 듯 웃어줘네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게나의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게

널 보낼 수 없는 나의 욕심이집착이 되어 널 가뒀고혹시 이런 나 땜에 힘들었니아무 대답 없는 너바보처럼 왜 너를 지우지 못해넌 떠나버렸는데

너의 눈 코 입날 만지던 네 손길작은 손톱까지 다여전히 널 느낄 수 있지만꺼진 불꽃처럼타들어가버린 우리 사랑 모두 다너무 아프지만 이젠 널추억이라 부를게

사랑해 사랑했지만내가 부족했었나 봐혹시 우연이라도한순간만이라도 널볼 수 있을까

하루하루가 불안해져네 모든 게 갈수록 희미해져사진 속에 너는 왜 해맑게 웃는데우리에게 다가오는 이별을 모른 채

널 보낼 수 없는 나의 욕심이집착이 되어 널 가뒀고혹시 이런 나 땜에 힘들었니아무 대답 없는 너바보처럼 왜 너를 지우지 못해넌 떠나버렸는데

너의 눈 코 입날 만지던 네 손길작은 손톱까지 다여전히 널 느낄 수 있지만꺼진 불꽃처럼타들어가버린 우리 사랑 모두 다너무 아프지만 이젠 널추억이라 부를게

나만을 바라보던 너의 까만 눈향기로운 숨을 담은 너의 코사랑해 사랑해내게 속삭이던 그 입술을 난…

너의 눈 코 입날 만지던 네 손길작은 손톱까지 다여전히 널 느낄 수 있지만꺼진 불꽃처럼타들어가버린 우리 사랑 모두 다너무 아프지만 이젠 널추억이라 부를게

*
– Kinch nghiệm học tập tiếng Hàn. http://tienghangiaotiep.edu.vn/kinh-nghiem-hoc-tieng-han/.Don’t be sorry,That makes me more pitifulWith your pretty red lipsplease hurry, kill me and goI’m all rightLook at me one last timeSmile lượt thích nothing’s wrong,So when I miss you, I can rememberSo I can draw your face in my mind

My selfishness that couldn’t let you goTurned inkhổng lồ an obsession that imprisoned youWere you hurt because of me?You sit silentlyWhy am I a fool, why can’t I forget youYou’re already gone

Your eyes, nose, lipsYour touch that used lớn touch me,To the ends of your fingertipsI can still feel youBut lượt thích a burnt out flame,Burnt and destroyed all of our loveIt hurts so much, but nowI’ll điện thoại tư vấn you a memory

Love sầu you, loved youI must have sầu not been enoughMaybe I could see youJust once by coincidenceEveryday I grow restless,

Everything about youIs becoming faintYou smile baông xã in our pictures,Unknowing of our approaching farewell

My selfishness that couldn’t let you goTurned into lớn an obsession that imprisoned youWere you hurt because of me?You sit silentlyWhy am I a fool, why can’t I forget youYou’re already gone

Your eyes, nose, lipsYour touch that used lớn touch me,To the ends of your fingertipsI can still feel youBut lượt thích a burnt out flame,Burnt & destroyed all of our loveIt hurts so much, but nowI’ll Hotline you a memory

Your blachồng eyes that only saw meYour nose that held the sweetest breathYour lips that whispered‘I love you, I love you’… I…