giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho đơn hàng trên một triệu ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
kem danh rang duoc lieu ngoc chau 1 M5713
*
kem danh rang duoc lieu ngoc chau 2 E1603
*
kem danh rang duoc lieu ngoc chau 3 D1615
*
kem danh rang duoc lieu ngoc chau 4 D1781
*
kem danh rang duoc lieu ngoc chau 5 Q6088
*
kem danh rang duoc lieu ngoc chau 6 Q6164
*
kem danh rang duoc lieu ngoc chau 7 N5581
*
kem danh rang duoc lieu ngoc chau 8 U8227