*

*

*

*

*

Công ty Cổ phần technology Sen Đỏ

Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư TPHCM.