Làm vắt nào để bạn cũng có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện những mối dục tình giữa các phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo thành một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, các lựa chọn kiến thiết mà các bạn chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của người tiêu dùng khi tạo thành sơ đồ tư duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó buộc phải phải cụ thể đến nút nào?Bạn rất có thể làm gì nhằm sơ đồ bốn duy của bạn hấp dẫn hơn?