Thông tin bảng tài khoản kế toán vô cùng quan trọng khi nó có tác dụng phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng người sử dụng hạch toán kế toán. Vậy hệ thống thông tin tài khoản kế toán là gì và bao gồm loại thông tin tài khoản kế toán nào? Mời bạn theo dõi bài viết sau đây để hiểu cụ thể nhất.

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất

1. Hệ thống tài khoản kế toán là gì?

Hệ thống tài khoản kế toán (Tên tiếng anh là tài khoản System) là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng trong quá trình ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.

*

Hiện nay, việt nam sử dụng hệ thống tài khoản kế toán được ký hiệu bằng chữ số cùng được áp dụng thống duy nhất cho toàn bộ doanh nghiệp. Cấu trúc tài khoản và ý nghĩa sâu sắc của nó như sau:

2. Các loại tài khoản kế toán

Trước khi tìm hiểu cụ thể hệ thống tài khoản kế toán cho bạn cần nắm rõ được các loại thông tin tài khoản cơ phiên bản dưới đây. Bảng dưới đấy là các loại thông tin tài khoản kế toán đặc trưng nhất mà kế toán viên nên nắm.

*

Có 10 loại thông tin tài khoản kế toán mà ngẫu nhiên kế toán nào cũng cần thay vững.

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán và chân thành và ý nghĩa của từng loại thông tin tài khoản là kiến thức cơ bản mà ngẫu nhiên ai kế toán tài chính cũng buộc phải nắm rõ. Sau đấy là danh mục những loại tài khoản kế toán, bao gồm:

Tài khoản nhiều loại 1: tài sản ngắn hạnTài khoản nhiều loại 2: tài sản dài hạnTài khoản các loại 3: Nợ đề nghị trảTài khoản một số loại 4: Vốn nhà sở hữuTài khoản loại 5: Doanh thuTài khoản các loại 6: chi phí sản xuất, ghê doanhTài khoản một số loại 7: thu nhập cá nhân khácTài khoản các loại 8: giá cả khácTài khoản loại 9: Xác định công dụng kinh doanhTài khoản một số loại 0: tài khoản ngoài bảng

Trong đó:

2.1 hệ thống tài khoản kế toán loại 1 và loại 2

*

Nhóm gia sản loại 1 và 2 mang ý nghĩa sâu sắc là các tài khoản tài sản của doanh nghiệp.

Hệ thống tài khoản kế toán các loại 1 và một số loại 2 được phát âm lần lượt là tài sản ngắn hạn và nhiều năm hạn. đội tài khoản tài sản này đề đạt giá trị của các tài sản nhưng doanh nghiệp đã sở hữu, bao gồm tài sản ngắn hạn và gia sản dài hạn.

Tăng ghi Nợ, sút ghi tất cả là đặc điểm của tài khoản loại 1 và 2. Tức là, phạt sinh sút ghi bên tất cả và những phát sinh tăng ghi mặt Nợ. Số dư đầu kỳ và thời điểm cuối kỳ được ghi ở bên Nợ.

Kết cấu thông tin tài khoản loại 1 và 2 được biểu hiện như sau:

NợCó
Số dư đầu kỳ
Tài sản tạo ra TăngTài sản phát sinh Giảm
Tổng gây ra TăngTổng gây ra Giảm
Số dư cuối kỳ

Tuy nhiên, có một trong những trường hợp, thông tin tài khoản 1 với 2 là thông tin tài khoản lưỡng tính. Chẳng hạn TK 131, TK 1388 là những thông tin tài khoản lưỡng tính, vừa tất cả số dư mặt nợ đồng thời vừa gồm số dư bên có.

2.2 Hệ thống tài khoản kế toán loại 3 và loại 4

Tài khoản nhiều loại 3 và một số loại 4 là nhóm thông tin tài khoản nguồn vốn, chúng có chức năng phản ánh nợ cần trả và nguồn ngân sách chủ sở hữu. Tăng ghi Có, sút ghi Nợ là tính chất của tài khoản loại 3 và 4, số dư thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ đều ở bên Có. Kết cấu hệ thống thông tin tài khoản kế toán với tài khoản loại 3 với 4 được bộc lộ như sau:

NợCó
Số dư đầu kỳ
Số phát sinh GiảmSố tạo ra Tăng
Tổng tạo ra GiảmTổng gây ra Tăng
Số dư cuối kỳ

Tuy nhiên, cũng giống thông tin tài khoản loại 1 cùng 2 thì thông tin tài khoản 3 cùng 4 cũng đều có trường hòa hợp ngoại lệ. Ví dụ Tài khoản 331 và thông tin tài khoản 3388 là tài khoản lưỡng tính yêu cầu vừa gồm số dư mặt nợ và số dư mặt có.

2.3 Tài khoản loại 5 và loại 7

*

Tài khoản nhiều loại 5 và loại 7 được áp dụng để ghi chép, bội phản ánh lợi nhuận và thu nhập khác của doanh nghiệp.

Xem thêm: Lời Bài Hát Hỏi Thăm Nhau - Lời Bài Hát: Hỏi Thăm Nhau

Tài khoản nhiều loại 5,7 bội phản ánh lợi nhuận và thu nhập cá nhân khác của doanh nghiệp.

Tính chất của loại thông tin tài khoản nảy là gây ra tăng ghi bên Có, phát sinh bớt ghi bên Nợ và không tồn tại số dư cuối kỳ.

2.4 Hệ thống tài khoản kế toán loại 6 và loại 8

*

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán với các loại 6 và nhiều loại 8 làm phản ánh chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Tính chất của tài khoản loại 6 với 8: gây ra tăng ghi bên Nợ, phát sinh bớt ghi bên bao gồm và không tồn tại số dư cuối kỳ.

2.5 Tài khoản kế toán loại 9

Tài khoản một số loại 9 là thông tin tài khoản trung gian được sử dụng để kết chuyển lợi nhuận và giá cả khi xác định tác dụng kinh doanh vào thời khắc cuối kỳ.

Tính hóa học của tài khoản loại 9 là kết chuyển giá thành ghi bên Nợ, kết chuyển lệch giá ghi bên bao gồm và cũng không tồn tại số dư cuối kỳ.

2.6 Hệ thống tài khoản kế toán loại 0

*

Những tài khoản ngoài bảng được luật pháp là tài khoản loại 0.

Tài khoản các loại 0 được cách thức là những tài khoản bên cạnh bảng áp dụng cách thức ghi đơn. Theo đó, các phát sinh chỉ ghi bên Nợ hoặc bên có mà thôi.

3. Ý nghĩa của bảng hệ thống tài khoản kế toán?

Bảng tài khoản kế toán ra đời mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng trong quá trình thực hiện những khai báo quyết toán và quản lý tài thiết yếu doanh nghiệp. Vậy thể,

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán giúp cung cấp đầy đủ và cụ thể các thông tin số liệu tài sản, thu nhập chi một cách rõ ràng nhất.Tiết kiệm được thời gian và công sức khi kiểm kê hoặc xem lại tại một thời điểm cố định nào đó.Biểu thị giá trị bằng con số đúng mực rõ ràng cùng sự chệnh lệnh theo thời gian.

4. Lựa chọn thông tin tài khoản kế toán dựa vào yếu tố nào?

Việc tuyển lựa hệ thống thông tin tài khoản kế toán một số loại nào cần địa thế căn cứ đúng theo hình thức quy định tại ra quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Báo gồm những yếu tố địa thế căn cứ như sau:

Dựa vào gia tài và nguồn vốn cũng như tình hình vận động kinh doanh của Doanh nghiệp.Dựa vào nhu cầu cai quản thông tin của mỗi doanh nghiệpCăn cư vào quyết định ban hành của bộ tài chính so với mỗi loại khối hệ thống tài khoản mang lại từng đối tượng người tiêu dùng cụ thể. Ví dụ công ty lớn vừa và nhỏ sẽ bao gồm một khối hệ thống tài khoản riêng. Mặc dù nhiên, bảng thông tin tài khoản trong thông tứ 200 rất có thể sử dụng cho hầu hết doanh nghiệp bao gồm quy mô lớn nhỏ khác nhau.

5. Danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 cho bạn mới nhất

Dưới đó là danh mục hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo thông tư 200. Đây là hệ thống tài khoản được sử dụng rộng thoải mái nhất và áp dụng được cho phần lớn các doanh nghiệp.

BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN mang lại DOANH NGHIỆP

SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
112Tiền giữ hộ Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
113Tiền vẫn chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán khiếp doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và công cụ tài chủ yếu khác
128Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi có kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ