Hóa 9 - Hoá học tập 9 - Giải Hóa 9

Giải sách bài xích tập chất hóa học 9 | Giải SBT chất hóa học 9 | Giải bài bác tập Sách bài xích tập chất hóa học 9. Ngoài những bài biên soạn văn lớp 9 ngắn nhất, soạn bài bác lớp 9, luanbui.com còn cung ứng các tài liệu Hoá 9 khác ví như giải hóa 9 sgk với sách bài xích tập, vở bài bác tập, bài bác tập hóa 9 trắc nghiệm cùng tự luận để các bạn tham khảo.


Chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ bài bác 1: đặc điểm hóa học của oxit.

Bạn đang xem: Giải bt hóa sgk 9

Khái quát về sự phân các loại oxit bài xích 2: một vài oxit đặc biệt Bài 3: đặc điểm hóa học tập của axit bài bác 4: một số trong những axit đặc trưng Bài 5: Luyện tập: đặc thù hóa học tập của oxit với axit bài 6: Thực hành: đặc điểm hóa học tập của oxit với axit bài 7: đặc điểm hóa học của bazơ bài 8: một trong những bazơ quan trọng Bài 9: đặc thù hóa học tập của muối bài bác 10: một số muối đặc biệt Bài 11: Phân bón hóa học bài bác 12: quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ bài bác 13: luyện tập chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ bài xích 14: Thực hành: tính chất hóa học của bazơ và muối Chương 2: sắt kẽm kim loại Bài 15: đặc thù vật lí của kim loại Bài 16: đặc điểm hóa học của sắt kẽm kim loại Bài 17: Dãy vận động hóa học của sắt kẽm kim loại Bài 18: Nhôm bài xích 19: Sắt bài bác 20: kim loại tổng hợp sắt: Gang, thép bài bác 21: Sự ăn mòn sắt kẽm kim loại và bảo đảm kim loại không bị ăn mòn bài bác 22: rèn luyện chương 2: kim loại Bài 23: Thực hành: đặc thù hóa học của nhôm cùng sắt bài 24: Ôn tập học kì 1 Chương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học bài bác 26: Clo bài xích 27: Cacbon bài bác 28: các oxit của cacbon bài 29: Axit cacbonic với muối cacbonat bài bác 30: Silic.

Xem thêm: Bài Hát Thật Bất Ngờ Của Trúc Nhân, Thật Bất Ngờ

Công nghiệp silicat bài xích 31: qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bài 32: luyện tập chương 3: Phi kim - sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học bài bác 33: Thực hành: đặc điểm hóa học của phi kim và hợp hóa học của bọn chúng Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu bài 34: khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học tập hữu cơ bài xích 35: cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ bài xích 36: Metan bài bác 37: Etilen bài xích 38: Axetilen bài xích 39: Benzen bài bác 40: Dầu mỏ cùng khí thiên nhiên Bài 41: Nhiên liệu bài 42: rèn luyện chương 4 : Hiđrocacbon - Nhiên liệu bài bác 43: Thực hành: tính chất của Hiđrocacbon Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime bài bác 44: Rượu etylic bài bác 45: Axit axetic bài 46: Mối tương tác giữa etilen, rượu etylic cùng axit axetic bài xích 47: hóa học béo bài bác 49: thực hành thực tế - tính chất của rượu với axit bài xích 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và hóa học béo bài xích 50: Glucozơ bài xích 51: Saccarozơ bài xích 52: Tinh bột với xenlulozơ bài 53: Protein bài xích 54: Polime bài 55: Thực hành: đặc điểm của gluxit bài xích 56: Ôn tập cuối năm
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*