Tra cứu bảng giá giảm xóc xe pháo honda và những linh phụ kiện tương quan trên xe thứ Honda phổ biến trên thị trường.

Bạn đang xem: Giá giảm xóc xe máy

Chúng ta cũng có thể dùng bảng tra cứu giúp này để soát sổ mã phụ tùng xe Honda sau thời điểm sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi gắng thế) để hiểu được giá ráng thế của chính bản thân mình đã đúng đắn hãng chưa.

Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm kiếm ở bảng giá phía dưới.Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam Part_No Part_Name Unit Price
90544gcc000 Đệm bu lông bớt xóc trước C 25000
51414k20901 Đệm lót dưới bớt xóc trước C 310000
51419k20901 Đệm lót sút xóc trước C 140000
51415k20901 Đệm lót trượt trên giảm xóc trước C 110000
11203gfc770 Bạc cao su bắt sút xóc C 25000
11203k35j00 Bạc cao su thiên nhiên bắt bớt xóc C 25000
11203kvb901 Bạc cao su thiên nhiên bắt bớt xóc C 60000
52485kvy901 Bạc cao su thiên nhiên giảm xóc sau C 5000
52485088901 Bạc cao su đặc giảm xóc sau dưới C 5000
52485ga7003 Bạc cao su thiên nhiên giảm xóc sau dưới C 5000
52485gw3980 Bạc cao su đặc giảm xóc sau dưới C 35000
52489399601 Bạc cao su đặc giảm xóc sau trên C 5000
52487gw3980 bạc tình lót sút xóc C 35000
52400gcc000 cỗ giảm xóc sau C 940000
52400gge901 bộ giảm xóc sau C 540000
52400gge941 cỗ giảm xóc sau C 550000
52400k01901 cỗ giảm xóc sau C 620000
52400k07701 cỗ giảm xóc sau C 350000
52400k07941 bộ giảm xóc sau C 330000
52400k26901 bộ giảm xóc sau C 1850000
52400k27631 cỗ giảm xóc sau C 330000
52400k29901 cỗ giảm xóc sau C 630000
52400kfl891 cỗ giảm xóc sau C 310000
52400kphe21 bộ giảm xóc sau C 380000
52400krs861 cỗ giảm xóc sau C 240000
52400krs901 bộ giảm xóc sau C 240000
52400krsv51 bộ giảm xóc sau C 260000
52400ktl641 bộ giảm xóc sau C 320000
52400ktl781 cỗ giảm xóc sau C 270000
52400kvb951 bộ giảm xóc sau C 330000
52400kvr851 bộ giảm xóc sau C 310000
52400kvr881 cỗ giảm xóc sau C 300000
52400kwn711 bộ giảm xóc sau C 500000
52400kwny11 cỗ giảm xóc sau C 510000
52400kyzv61 bộ giảm xóc sau C 390000
52400kzle01 cỗ giảm xóc sau C 420000
52400k27v61 cỗ giảm xóc sau đen C 390000
52400kvgv01 cỗ giảm xóc sau đen C 310000
52400kvlv31 bộ giảm xóc sau đen C 330000
52400kvl931 cỗ giảm xóc sau neo trắng C 370000
52400kfv831 cỗ giảm xóc sau phải C 400000
52400kfvm41 cỗ giảm xóc sau phải C 350000
52400kzvv31 cỗ giảm xóc sau phải C 390000
52400kwwb11 cỗ giảm xóc sau rs vàng C 330000
52400kwwv01 bộ giảm xóc sau rsx 110 (đen) C 320000
52500kfv831 bộ giảm xóc sau trái C 400000
52500kfvm41 cỗ giảm xóc sau trái C 350000
52500kzvv31 bộ giảm xóc sau trái C 390000
52400k27v01 cỗ giảm xóc sau trắng C 390000
52400kvg951 bộ giảm xóc sau trắng C 280000
52400kwwb21 bộ giảm xóc sau trắng C 330000
52400kwwe01 cỗ giảm xóc sau vang C 360000
52400ktl681 cỗ giảm xóc sau wa C 290000
52400kww641 bộ giảm xóc sau ws 110 (vàng) C 340000
51400gcc930 cỗ giảm xóc trước mặt phải C 2840000
51500gcc930 bộ giảm xóc trước mặt trái C 2840000
51500kzvv31 bộ giảm xóc trước mặt trái C 490000
51400k26901 bộ giảm xóc trước phải C 5035000
51400k26921 bộ giảm xóc trước phải C 5250000
51400k27v61 bộ giảm xóc trước phải C 680000
51400k57v00 cỗ giảm xóc trước phải C 470000
51400k57v01 cỗ giảm xóc trước phải C 470000
51400k57v10 cỗ giảm xóc trước phải C 470000
51400kph651 cỗ giảm xóc trước phải C 1540000
51400kphe21 cỗ giảm xóc trước phải C 530000
51400ktl790 cỗ giảm xóc trước phải C 440000
51400kwny11 bộ giảm xóc trước phải C 850000
51400kwwv01 bộ giảm xóc trước phải C 500000
51400kzle01 cỗ giảm xóc trước phải C 580000
51400kzr701 bộ giảm xóc trước phải C 570000
51400kzvv31 cỗ giảm xóc trước phải C 490000
51400kvg951 cỗ giảm xóc trước bắt buộc ab 2008 trắng C 480000
51400kvgv01 cỗ giảm xóc trước bắt buộc ab 2009 đen C 480000
51400kvgv41 bộ giảm xóc trước phải ab 2011 trắng C 690000
51400k27v01 bộ giảm xóc trước nên ab 2013 C 680000
51400kvb911 cỗ giảm xóc trước nên click C 520000
51400kfv831 cỗ giảm xóc trước yêu cầu dr C 500000
51400kfv791 cỗ giảm xóc trước phải dr + C 470000
51400kfl891 bộ giảm xóc trước buộc phải fu 1 C 540000
51400gge901 bộ giảm xóc trước phải lead C 690000
51400gge941 bộ giảm xóc trước nên lead C 770000
51400k12901 bộ giảm xóc trước đề xuất lead 2013 C 730000
51400ktm981 bộ giảm xóc trước đề nghị neo đĩa fi C 510000
51400ktm881 cỗ giảm xóc trước nên neo đĩa_s đĩa C 530000
51400kvl901 cỗ giảm xóc trước cần neo cơ_s cơ 100 C 510000
51400kwn711 cỗ giảm xóc trước nên pcx C 870000
51400kwn901 cỗ giảm xóc trước đề nghị pcx C 1750000
51400ktl641 bộ giảm xóc trước bắt buộc rs, ws 100.neo đĩa C 480000
51400kvrv81 bộ giảm xóc trước đề nghị rsx 100 đen C 470000
51400kwwa81 cỗ giảm xóc trước buộc phải rsx 2012 C 570000
51400ktf890 bộ giảm xóc trước nên sh 2010 C 805000
51400ktf891 cỗ giảm xóc trước cần sh 2010 C 870000
51400k29901 cỗ giảm xóc trước phải sh mode C 800000
51400ktl681 cỗ giảm xóc trước buộc phải w cá, ws cơ C 430000
51400krsv51 cỗ giảm xóc trước yêu cầu w
2003
C 440000
51400ktl781 cỗ giảm xóc trước đề xuất zx C 470000
51500gge901 cỗ giảm xóc trước trái C 690000
51500gge941 bộ giảm xóc trước trái C 780000
51500k12901 cỗ giảm xóc trước trái C 740000
51500k26901 bộ giảm xóc trước trái C 5025000
51500k26921 bộ giảm xóc trước trái C 5235000
51500k57v00 cỗ giảm xóc trước trái C 470000
51500k57v01 cỗ giảm xóc trước trái C 470000
51500k57v10 cỗ giảm xóc trước trái C 470000
51500kph651 cỗ giảm xóc trước trái C 1540000
51500ktf890 cỗ giảm xóc trước trái C 840000
51500ktf891 cỗ giảm xóc trước trái C 900000
51500kvb911 bộ giảm xóc trước trái C 530000
51500kvgv41 bộ giảm xóc trước trái C 710000
51500kvgv01 cỗ giảm xóc trước trái đen C 510000
51500k29901 bộ giảm xóc trước trái sh mode C 810000
51500kvg951 cỗ giảm xóc trước trái trắng C 480000
51490gn5305 bộ phớt sút xóc trước C 45000
51490kej900 cỗ phớt giảm xóc trước C 360000
51490kgh901 cỗ phớt bớt xóc trước C 80000
51490krm852 bộ phớt giảm xóc trước C 130000
51490kwz901 cỗ phớt bớt xóc trước C 100000
51490gaa305 bộ phớt giảm xóc trước lead C 80000
51490kl8900 cỗ phớt bớt xóc trước sh C 80000
90123gge901 Bu lông a giảm xóc trước C 35000
90123k20901 Bu lông bắt giảm xóc trước C 440000
90116383721 Bu lông chìm giảm xóc 8mm C 10000
90116kcs690 Bu lông bớt xóc trước C 60000
90123gn5901 Bu lông nắp giảm xóc trước C 35000
52517gj5003 cao su đặc đệm bớt xóc C 5000
53300k26900 mong nối giảm xóc C 670000
51432gge901 Chốt khóa dầu sút xóc trước C 35000
51432gge941 Chốt khóa dầu bớt xóc trước C 35000
51432ktf641 Chốt khóa dầu sút xóc trước C 15000
51454kfg003 Cục chặn lò xo bớt xóc trên C 15000
51400k01901 Cụm bớt xóc trước nên sh C 860000
51500k01901 Cụm giảm xóc trước trái C 880000
51500kwn711 Cụm bớt xóc trước trái C 880000
51500kwny11 Cụm bớt xóc trước trái C 860000
08290m9902box Dầu bớt xóc C 35000
52486056000 Ống đệm giảm xóc sau dưới C 10000
52486ga7003 Ống đệm bớt xóc sau trên C 5000
51410k26901 Ống bớt xóc C 2840000
51410gcc000 Ống bớt xóc trước C 2725000
51410gge901 Ống sút xóc trước C 260000
51410gge941 Ống bớt xóc trước C 260000
51410gn5901 Ống sút xóc trước C 210000
51410k12901 Ống bớt xóc trước C 250000
51410kev901 Ống giảm xóc trước C 170000
51410kev941 Ống giảm xóc trước C 210000
51410kfv791 Ống giảm xóc trước C 200000
51410kfv831 Ống bớt xóc trước C 190000
51410kphb31 Ống giảm xóc trước C 500000
51410kphe21 Ống giảm xóc trước C 190000
51410krs860 Ống sút xóc trước C 170000
51410krs971 Ống sút xóc trước C 170000
51410krsv51 Ống bớt xóc trước C 170000
51410ktf641 Ống bớt xóc trước C 280000
51410ktl641 Ống giảm xóc trước C 210000
51410ktl791 Ống sút xóc trước C 180000
51410ktm881 Ống sút xóc trước C 200000
51410kvb901 Ống giảm xóc trước C 230000
51410kvbt01 Ống giảm xóc trước C 240000
51410kvy731 Ống sút xóc trước C 250000
51410kwb601 Ống giảm xóc trước C 220000
51410kwb921 Ống sút xóc trước C 220000
51410kwn901 Ống sút xóc trước C 720000
51410kww641 Ống sút xóc trước C 230000
51420gcc930 Ống vỏ giảm xóc trước mặt phải C 2610000
51420k27v01 Ống vỏ giảm xóc trước mặt phải C 260000
51420k27v61 Ống vỏ sút xóc trước mặt phải C 260000
51420kvgv20 Ống vỏ giảm xóc trước bên phải C 220000
51420kzvv31 Ống vỏ sút xóc trước mặt phải C 250000
51520gcc930 Ống vỏ giảm xóc trước bên trái C 2990000
51520kvgv20 Ống vỏ bớt xóc trước bên trái C 225000
51520kvgv21 Ống vỏ sút xóc trước mặt trái C 250000
51520kzvv31 Ống vỏ giảm xóc trước mặt trái C 250000
51420gbgb11 Ống vỏ sút xóc trước phải C 190000
51420gge901 Ống vỏ bớt xóc trước phải C 280000
51420gge941 Ống vỏ bớt xóc trước phải C 320000
51420k12901 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 280000
51420k29901 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 270000
51420kev651 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 200000
51420kev901 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 170000
51420kfld01 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 170000
51420kflm01 Ống vỏ bớt xóc trước phải C 200000
51420kfv831 Ống vỏ bớt xóc trước phải C 220000
51420kph651 Ống vỏ sút xóc trước phải C 250000
51420kph951 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 230000
51420ktf891 Ống vỏ sút xóc trước phải C 330000
51420ktl641 Ống vỏ sút xóc trước phải C 230000
51420ktl681 Ống vỏ sút xóc trước phải C 180000
51420kvb911 Ống vỏ bớt xóc trước phải C 250000
51420kvbt01 Ống vỏ bớt xóc trước phải C 250000
51420kvg951 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 230000
51420kvgv01 Ống vỏ sút xóc trước phải C 240000
51420kvgv41 Ống vỏ bớt xóc trước phải C 250000
51420kvl901 Ống vỏ sút xóc trước phải C 200000
51420kvrv81 Ống vỏ sút xóc trước phải C 210000
51420kwn711 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 300000
51420kwn901 Ống vỏ sút xóc trước phải C 770000
51420kwny11 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 290000
51420kww601 Ống vỏ bớt xóc trước phải C 250000
51420kww611 Ống vỏ sút xóc trước phải C 250000
51420kww641 Ống vỏ sút xóc trước phải C 270000
51420kww651 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 270000
51420kwwa81 Ống vỏ sút xóc trước phải C 280000
51420kwwv01 Ống vỏ sút xóc trước phải C 240000
51420kyl841 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 270000
51420kzle01 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 270000
51520kwn711 Ống vỏ sút xóc trước phải C 310000
51520kwny11 Ống vỏ giảm xóc trước phải C 310000
51520gbgb11 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 190000
51520gge901 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 300000
51520gge941 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 340000
51520k12901 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 300000
51520k27v01 Ống vỏ sút xóc trước trái C 290000
51520k27v61 Ống vỏ sút xóc trước trái C 290000
51520k29901 Ống vỏ sút xóc trước trái C 290000
51520kev651 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 200000
51520kev901 Ống vỏ sút xóc trước trái C 170000
51520kfld01 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 170000
51520kflm01 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 180000
51520kfv831 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 220000
51520kph651 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 240000
51520kph951 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 240000
51520ktf891 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 340000
51520ktl641 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 230000
51520ktl681 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 190000
51520kvb911 Ống vỏ sút xóc trước trái C 240000
51520kvbt01 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 250000
51520kvg951 Ống vỏ sút xóc trước trái C 230000
51520kvgv01 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 230000
51520kvgv41 Ống vỏ sút xóc trước trái C 280000
51520kvl901 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 220000
51520kvrv81 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 210000
51520kwn901 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 770000
51520kww601 Ống vỏ sút xóc trước trái C 250000
51520kww611 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 250000
51520kww641 Ống vỏ sút xóc trước trái C 270000
51520kww651 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 270000
51520kwwa81 Ống vỏ giảm xóc trước trái C 280000
51520kwwv01 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 240000
51520kyl841 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 270000
51520kzle01 Ống vỏ bớt xóc trước trái C 280000
61200kev900za Ốp bớt xóc trước nên *b142p* C 45000
61200kfl890zg Ốp giảm xóc trước cần *b142p* C 35000
61200kfl890za Ốp giảm xóc trước đề xuất *b154m* C 35000
61200kev900zh Ốp bớt xóc trước yêu cầu *nh1* C 40000
61200kfl860zy Ốp sút xóc trước nên *nh193p C 35000
61200kfl890zh Ốp giảm xóc trước yêu cầu *nh193p C 35000
61200kev900zs Ốp sút xóc trước nên *nh411m C 45000
61200kev900yb Ốp bớt xóc trước đề xuất *pb141m C 45000
61200kev900zy Ốp sút xóc trước đề nghị *pb171m C 45000
61200kfl890zd Ốp sút xóc trước nên *pb171m C 35000
61200kev900zt Ốp sút xóc trước yêu cầu *pb305p C 45000
61150gn5890zu Ốp bớt xóc trước yêu cầu *pb373m C 60000
61150gn5890zb Ốp giảm xóc trước nên *r150cu C 60000
61200kev900zf Ốp sút xóc trước đề xuất *r150cu C 45000
61200kfl890zj Ốp sút xóc trước nên *r161p* C 35000
61150gn5890zc Ốp bớt xóc trước bắt buộc *r203m* C 60000
61200kev900zm Ốp giảm xóc trước nên *r203m* C 45000
61200kfl890zf Ốp giảm xóc trước nên *r203m* C 35000
61200kev900zu Ốp bớt xóc trước buộc phải *r263* C 45000
61200kfl860zf Ốp bớt xóc trước cần *r263* C 35000
61200kfl890ze Ốp bớt xóc trước buộc phải *r263* C 35000
61200kfl860ya Ốp sút xóc trước đề nghị *rp138m C 35000
61200kev900ye Ốp giảm xóc trước đề xuất *y106* C 45000
61200kfl890zc Ốp giảm xóc trước cần *yr183m C 35000
61400kev900za Ốp bớt xóc trước trái *b142p* C 45000
61400kfl890zg Ốp bớt xóc trước trái *b142p* C 35000
61400kfl890za Ốp giảm xóc trước trái *b154m* C 35000
61400kev900zh Ốp sút xóc trước trái *nh1* C 40000
61400kev900yn Ốp sút xóc trước trái *nh193p C 45000
61400kfl890zh Ốp sút xóc trước trái *nh193p C 35000
61400kev900zs Ốp sút xóc trước trái *nh411m C 45000
61400kev900yb Ốp sút xóc trước trái *pb141m C 45000
61400kev900zy Ốp sút xóc trước trái *pb171m C 45000
61400kfl890zd Ốp bớt xóc trước trái *pb171m C 35000
61400kev900zt Ốp bớt xóc trước trái *pb305p C 45000
61160gn5890zu Ốp giảm xóc trước trái *pb373m C 60000
61160gn5890zb Ốp sút xóc trước trái *r150cu C 60000
61400kev900zf Ốp sút xóc trước trái *r150cu C 45000
61400kfl890zj Ốp sút xóc trước trái *r161p* C 35000
61160gn5890zc Ốp bớt xóc trước trái *r203m* C 60000
61400kev900zm Ốp giảm xóc trước trái *r203m* C 45000
61400kfl890zf Ốp sút xóc trước trái *r203m* C 35000
61400kev900zu Ốp sút xóc trước trái *r263* C 45000
61400kfl890ze Ốp bớt xóc trước trái *r263* C 35000
61400kev900yp Ốp giảm xóc trước trái *rp138m C 45000
61400kev900yf Ốp sút xóc trước trái *y106* C 45000
61400kfl890zc Ốp giảm xóc trước trái *yr183m C 35000
52400ktfb21 sút xóc sau C 580000
52400kvgv41 sút xóc sau C 410000
52400kwn671 giảm xóc sau C 1080000
52400kwn902 giảm xóc sau C 885000
52400kwz841 bớt xóc sau C 340000
52400kyl841 giảm xóc sau C 390000
51500kvb751 giảm xóc trước trái click play C 540000
51400kvgv21 sút xóc trước bên bắt buộc ab 2009 đen C 510000
51500kvgv20 giảm xóc trước mặt trái C 480000
51500kvgv21 bớt xóc trước phía trái đen C 530000
51400kwz841 sút xóc trước phải C 580000
51400kyl841 sút xóc trước phải C 530000
51400kvb751 giảm xóc trước nên click play C 520000
51400kwwb11 sút xóc trước cần neo đĩa 2012, rs 110 C 530000
51400kww651 bớt xóc trước đề nghị rs, ws đĩa 110 C 560000
51400kwwb21 sút xóc trước nên ws cơ.neo cơ C 510000
51400kvrv11 bớt xóc trước nên ws cơ`.wa C 430000
51400kww641 sút xóc trước nên ws cơ110 C 550000
51500k27v01 bớt xóc trước trái C 710000
51500k27v61 sút xóc trước trái C 710000
51500kev901 bớt xóc trước trái C 420000
51500kfl891 giảm xóc trước trái C 540000
51500kfv791 bớt xóc trước trái C 490000
51500kfv831 bớt xóc trước trái C 510000
51500krs971 bớt xóc trước trái C 440000
51500krsv51 giảm xóc trước trái C 440000
51500ktl641 bớt xóc trước trái C 500000
51500ktl781 bớt xóc trước trái C 460000
51500ktl790 bớt xóc trước trái C 440000
51500kvrv11 bớt xóc trước trái C 470000
51500kvrv81 bớt xóc trước trái C 470000
51500kwn901 giảm xóc trước trái C 1750000
51500kwwv01 sút xóc trước trái C 530000
51500kwz841 bớt xóc trước trái C 610000
51500kyl841 sút xóc trước trái C 560000
51500kzle01 giảm xóc trước trái C 590000
51500kzr701 giảm xóc trước trái C 580000
51500kwwb21 bớt xóc trước trái co 2009 C 540000
51500kww651 bớt xóc trước trái dia 2012 C 560000
51500ktm981 sút xóc trước trái neo đĩa fi C 510000
51500ktm881 giảm xóc trước trái neo đĩa_s đĩa 100 C 530000
51500kvl901 giảm xóc trước trái neo cơ_s cơ 100 C 520000
51500kwwb11 sút xóc trước trái rs, ws 2009 C 550000
51500kwwa81 giảm xóc trước trái rsx 2012 C 570000
51500kww641 bớt xóc trước trái s cơ 2009 C 560000
51500ktl681 bớt xóc trước trái wa, neo cơ, ws cơ C 440000
51402gcc000 xoắn ốc b giảm xóc trước C 80000
51401gcc000 Lò xo bớt xóc trước C 190000
51401gge901 Lò xo giảm xóc trước C 25000
51401gn5901 Lò xo bớt xóc trước C 35000
51401k12901 Lò xo bớt xóc trước C 25000
51401kev901 Lò xo giảm xóc trước C 25000
51401kev941 Lò xo sút xóc trước C 35000
51401kfv831 Lò xo sút xóc trước C 25000
51401kfvm41 Lò xo giảm xóc trước C 25000
51401kph971 Lò xo giảm xóc trước C 25000
51401kpw901 Lò xo sút xóc trước C 45000
51401krs860 Lò xo giảm xóc trước C 25000
51401krs971 Lò xo giảm xóc trước C 25000
51401krsv51 Lò xo bớt xóc trước C 25000
51401ktf641 Lò xo giảm xóc trước C 45000
51401ktl641 Lò xo bớt xóc trước C 35000
51401kvg951 Lò xo giảm xóc trước C 35000
51401kvy731 Lò xo sút xóc trước C 45000
51401kwb601 Lò xo giảm xóc trước C 35000
51401kwn901 Lò xo sút xóc trước C 70000
51401kww641 Lò xo bớt xóc trước C 35000
51401kwwa01 Lò xo giảm xóc trước C 35000
51401kzle01 Lò xo giảm xóc trước C 35000
51401kzr701 Lò xo sút xóc trước C 35000
51401kzvv31 Lò xo sút xóc trước C 35000
51401kvb901 Lò xo bớt xóc trước phải C 35000
51401kvbt01 Lò xo giảm xóc trước phải C 35000
51412gcc000 Lò xo hồi phục giảm xóc trước C 25000
51412kfg003 Lò xo hồi phục giảm xóc trước C 10000
51454kwn711 Lò xo hồi phục giảm xóc trước C 25000
51412gc4003 xoắn ốc ty sút xóc trước C 10000
51449gby631 Nút ống bớt xóc trước C 25000
51449kfg003 Nút ống bớt xóc trước C 5000
51466065901 Phanh phớt dầu sút xóc trước C 10000
51425gn5901 Phớt chắn bụi sút xóc trước C 15000
51425kl8901 Phớt chắn bụi bớt xóc trước C 15000
91254gaa003 Phớt chắn bụi giảm xóc trước C 25000
91254kej900 Phớt chắn bụi sút xóc trước C 340000
51440gcc930 Ty bé giảm xóc trước C 550000
51440gfm971 Ty con giảm xóc trước C 70000
51440k12901 Ty nhỏ giảm xóc trước C 50000
51470gn5901 Ty bé giảm xóc trước C 50000
51470ket901 Ty bé giảm xóc trước C 35000
51470kev881 Ty bé giảm xóc trước C 45000
51470kfvm41 Ty nhỏ giảm xóc trước C 35000
51470kph901 Ty bé giảm xóc trước C 35000
51470kph971 Ty bé giảm xóc trước C 45000
51470krsv51 Ty bé giảm xóc trước C 35000
51470kwba01 Ty con giảm xóc trước C 30000
51470kwwa01 Ty bé giảm xóc trước C 35000
51470kzr701 Ty bé giảm xóc trước C 35000
51470ktfb20 Ty bớt xóc trước C 160000
51470kvy731 Ty sút xóc trước C 45000
51470kwn901 Ty giảm xóc trước C 220000
51470kzr601 Ty giảm xóc trước C 45000
52486kwz900 Vòng đệm sút xóc sau trên C 5000
90601369000 Vòng chặn phớt dầu sút xóc tr C 5000
51412gc4731 Vòng ngăn phớt giảm xóc trước C 10000
51412kk4003 Vòng ngăn phớt sút xóc trước C 10000
51412kwb601 Vòng chặn phớt bớt xóc trước C 10000
90601354000 Vòng kẹp phớt dầu giảm xóc C 5000
90601gcc000 Vòng kẹp phớt dầu giảm xóc C 25000
51437kwb601 Vòng xéc măng ty sút xóc C 5000
51437413003 Vòng xéc măng ty giảm xóc trướ C 5000
51437gm0003 Vòng xéc măng ty giảm xóc trướ C 5000
51437gcc000 Xéc măng ty sút xóc trước C 110000
51437gs3003 Xéc măng ty sút xóc trước C 45000
51437kfg003 Xéc măng ty giảm xóc trước C 5000
51437kgh901 Xéc măng ty bớt xóc trước C 5000

*

*

Đặt xe cứu vớt hộ như thế nào?

Đặt trực tiếp từ form tìm xe cứu nạn tại website này

• bước 1: lựa chọn nhóm thương mại dịch vụ mà bạn ân cần • bước 2: Chọn loại hình dịch vụ bạn yêu cầu đặt (lưu ý, nếu khối hệ thống đã tự động hóa xác định thương mại dịch vụ mà bạn phải thì làm lơ bước 1 và cách 2) • cách 3: Nhập vào số điện thoại để xe cứu giúp hộ hoàn toàn có thể liên hệ với chúng ta khi yêu mong được gửi đi. • bước 4: Nhập vào khoanh vùng mà bạn phải gọi xe cứu vớt hộ, lưu giữ ý chúng ta có thể lựa chọn add tương đối nhưng mà hệ thống nhắc nhở ở gần điểm mà bạn có nhu cầu được cung ứng dịch vụ nhất. Trường hợp showroom của bạn đã sở hữu trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, mặc dù có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà khối hệ thống không thể xác minh được trên bạn dạng đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong số khu bên cao tầng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Loa Nghe Nhạc, Hướng Dẫn Cách Làm Loa Bằng Chai Nhựa

Với các địa chỉ cửa hàng chi tiết, bạn có thể ghi chú ở cách thứ 5 hoặc cung ứng cho xe cứu hộ cứu nạn biết khi họ gọi điện đến bạn. • cách 5: Nhập vào trạng thái, yêu thương cầu, chủng loại hoặc dòng xe để đơn vị chức năng cứu hộ vậy được • cách 6: Bấm nút gửi yêu mong tìm xe cứu hộ gần bạn...

Tải vận dụng Rada để đặt xe cứu vãn hộ

• cách 1: Bấm nút tải áp dụng Rada theo điện thoại cảm ứng thông minh tương ứng mà nhiều người đang sử dụng; bạn có thể bấm nút đỏ phía dưới màn hình hiển thị (trong trường hòa hợp bạn truy cập web bằng điện thoại), khối hệ thống sẽ tự xác định loại điện thoại thông minh mà bạn đang sử dụng để chuyển mang đến kho thiết lập tương ứng. Trường thích hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở smartphone để quét mã QR ở góc cạnh phải dưới màn hình nhằm chuyển mang đến kho cài ứng dụng • bước 2: khi chuyển cho kho ứng dụng, các bạn bấm nút thiết lập để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại cảm ứng thông minh của mình. Thực hiện đăng ký để chế tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ khối hệ thống gửi mã tuyệt đối để dứt đăng ký tài khoản • cách 3: chọn nhóm thương mại & dịch vụ mà các bạn quan tâm, tiếp tục tiếp đến chọn dịch vụ mà mình đề xuất rồi gọi kỹ thông tin trình làng về dịch vụ; xem kỹ báo giá mà công ty chúng tôi cung cấp tiếp đến bấm nút đặt thương mại dịch vụ phía dưới màn hình hiển thị • bước 4: Nhập vào địa chỉ, khối hệ thống sẽ đem số điện thoại cảm ứng mà chúng ta đã đăng ký làm số liên hệ, liên tục điền vào ngôn từ trạng thái, yêu thương cầu, chủng nhiều loại hoặc đời xe để đơn vị chức năng cứu hộ cố được bạn cần yêu cầu xe cứu vớt hộ, liên tục chọn thời gian bạn có nhu cầu cung cấp thương mại & dịch vụ • bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gởi yêu ước để bắt đầu tìm xe cứu vớt hộ

Lợi ích lúc để xe cứu hộ từ hệ thống Rada

• màng lưới xe cứu hộ links với Rada xuất hiện rộng khắp trong toàn quốc vì vậy bạn cũng có thể đặt ở bất kể nơi nào xe cứu hộ cũng rất có thể đáp ứng • Ngay sau thời điểm kết nối thành công, xe cứu hộ sẽ điện thoại tư vấn điện cho chính mình trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ cùng trao đổi cụ thể • Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả những ca cung ứng dịch vụ được xe cứu hộ cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, review bất cứ khi nào bạn không thấy chuộng • Rada chỉ cung ứng dịch vụ trải qua ứng dụng và trang web vì vậy hầu hết thông tin sẽ tiến hành lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu cùng xử lý bất kể khi nào bạn có nhu cầu • chi tiêu dịch vụ được công bố sẵn bên trên web và áp dụng Rada nhằm bạn xem thêm và điều đình với xe cứu nạn • Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ giành giải Nhân tài khu đất Việt 2017 và được Facebook tài trợ trong chương trình FBStart