Có chức năng giữ ẩm cao, phòng oxi hóa, điều trị mụn trứng cá, bảo đảm an toàn da giảm thiểu các tai hại từ tia tử ngoại trong tia nắng mặt trời, hỗ trợ cho làn da trở luôn luôn mềm mại và tươi sáng.


Tru1ea1ng thu00e1i:cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"FOBu00ae GEL mas sa NHA DAM v1","caption":"","url":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-scaled.jpg","alt":"","src":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-600x600.jpg","srcset":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-600x600.jpg 600w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-300x300.jpg 300w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-1024x1024.jpg 1024w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-150x150.jpg 150w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-768x768.jpg 768w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-1536x1536.jpg 1536w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-2048x2048.jpg 2048w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-370x370.jpg 370w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOBu00ae-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-v1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5658,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"70,000₫","sku":"FOB010","variation_description":"","variation_id":5724,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_khoi-luong":"450g","availability_html":"Tru1ea1ng thu00e1i:cu00f2n 994 hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":180000,"display_regular_price":180000,"image":"title":"FOB GEL mát xa NHA u0110AM chai lon 1","caption":"","url":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-scaled.jpg","alt":"","src":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-600x600.jpg","srcset":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-600x600.jpg 600w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-300x300.jpg 300w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-1024x1024.jpg 1024w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-150x150.jpg 150w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-768x768.jpg 768w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-1536x1536.jpg 1536w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-2048x2048.jpg 2048w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-370x370.jpg 370w, https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-scaled.jpg","full_src_w":2560,"full_src_h":2560,"gallery_thumbnail_src":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://luanbui.com/wp-content/uploads/2021/10/FOB-GEL-MASSAGE-NHA-DAM-chai-lon-1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":5719,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":994,"min_qty":1,"price_html":"180,000₫","sku":"FOB011","variation_description":"","variation_id":5725,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Khối lượng: Chọn một tùy chọn120g450gXóa