*

Phân phối chương trình Ngữ văn 12

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)Học kì I: 19 tuần (54 tiết) Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: huyết 1 đến tiết 3– khái quát văn học vn từ centimet tháng Tám 1945 mang đến hết nuốm kỉ XX;– Nghị luận về một tứ tưởng đạo lí.

Bạn đang xem: Chương trình ngữ văn lớp 12

Tuần 2: tiết 4 mang lại tiết 6– Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả);– giữ lại gìn sự trong sạch của giờ Việt;– nội dung bài viết số 1: Nghị luận làng mạc hội.


Tuần 3: huyết 7 cho tiết 9– Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm);– giữ lại gìn sự trong trắng của giờ đồng hồ Việt (tiếp theo).

Tuần 5: huyết 13 cho tiết 15– phong cách ngôn ngữ khoa học;– Trả nội dung bài viết số 1;– bài viết số 2: Nghị luận buôn bản hội (bài làm ở nhà).


Tuần 7: máu 19 mang lại tiết 21– Tây Tiến;– Nghị luận về một chủ ý bàn về văn học.

Tuần 8: huyết 22 mang lại tiết 24– Việt Bắc (phần một: tác giả);– vẻ ngoài thơ;– Trả bài bác làm văn số 2.

Tuần 9: máu 25 mang lại tiết 27– Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm);– tuyên bố theo chủ đề.


Tuần 11: huyết 31 mang đến tiết 33– Thực hành một vài phép tu trường đoản cú ngữ âm;– bài viết số 3: Nghị luận văn học.

Tuần 13: máu 37 cho tiết 39– Sóng;– luyện tập vận dụng phối kết hợp các phương thức diễn đạt trong bài văn nghị luận.

Tuần 15: ngày tiết 43 cho tiết 45– quy trình văn học tập và phong thái văn học;– Trả nội dung bài viết số 3.

Tuần 16: tiết 46 mang lại tiết 48– người điều khiển đò sông Đà (trích);– trị lỗi lập luận vào văn nghị luận.

Tuần 18: tiết 51 cho tiết 52– Ôn tập văn học;– thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

Tuần 19: tiết 53 mang lại tiết 54– bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: huyết 55 mang đến tiết 56– Vợ ck A che (trích).

Tuần 21: tiết 57 đến tiết 58– nội dung bài viết số 5: Nghị luận văn học.

Tuần 22: máu 59 đến tiết 60– Nhân đồ gia dụng giao tiếp.

Tuần 23: ngày tiết 61 đến tiết 63– bà xã nhặt;– Nghị luận về một tác phẩm, một quãng trích văn xuôi.

Tuần 25: huyết 67 mang lại tiết 69– Những đứa con trong gia đình;– Trả nội dung bài viết số 5;– bài viết số 6: Nghị luận văn học tập (học sinh có tác dụng ở nhà).

Tuần 26: tiết 70 mang lại tiết 72– dòng thuyền ko kể xa;– thực hành thực tế về hàm ý.

Tuần 28: huyết 76 mang đến tiết 78– Thuốc;– Rèn luyện khả năng mở bài, kết bài trong bài bác văn nghị luận.

Tuần 29: ngày tiết 79 cho tiết 81– số phận con người (trích);– Trả bài viết số 6.

Tuần 30: ngày tiết 82 cho tiết 84– Ông già và biển lớn cả (trích);– biểu đạt trong văn nghị luận.

Tuần 31: huyết 85 cho tiết 87– Hồn Trương Ba, da hàng giết (trích);– biểu đạt trong văn nghị luận (tiếp theo).

Tuần 32: huyết 88 mang đến tiết 90– nhìn về vốn văn hóa truyền thống dân tộc;– phát biểu tự do.

Tuần 33: huyết 91 mang lại tiết 93– phong thái ngôn ngữ hành chính;– Văn phiên bản tổng kết.

Tuần 34: ngày tiết 94 cho tiết 96– Tổng kết phần giờ Việt: hoạt động giao tiếp bởi ngôn ngữ;– Ôn tập phần có tác dụng văn.

Tuần 35: huyết 97 cho tiết 99– quý giá văn học tập và chào đón văn học;– Tổng kết phần giờ Việt: định kỳ sử, điểm lưu ý loại hình và các phong cách ngôn ngữ.

Xem thêm: Tổng Hợp Pô Ex 150 Zin Giá Bao Nhiêu, Pô Ex 150 Zin Giá Bao Nhiêu

Tuần 36: ngày tiết 100 đến tiết 102– Ôn tập phần văn học.

Tuần 37: huyết 103 mang đến tiết 105– nội dung bài viết số 7;– Trả bài viết số 7.

Phân phối công tác môn Ngữ văn lớp 12 – Nâng cao

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: tiết 1 đến tiết 4– bao quát văn học nước ta từ phương pháp mạng mon Tám 1945 đến hết nắm kỉ XX;– Nghị luận làng mạc hội và nghị luận văn học.

Tuần 2: tiết 5 cho tiết 8– Tuyên ngôn Độc lập;– Nguyễn Ái Quốc – hồ nước Chí Minh;– giữ lại gìn sự trong sạch của giờ Việt;– nội dung bài viết số 1: Nghị luận buôn bản hội (học sinh làm cho ở nhà).

Tuần 9: máu 33 cho tiết 36– con đường trở thành” kẻ sĩ hiện tại đại”;– các kiểu kết cấu của bài bác nghị luận;– Trả nội dung bài viết số 2.

Tuần 10: máu 37 đến tiết 40– người lái xe đò sông Đà;– Luyện tập về cách dùng giải pháp tu trường đoản cú ẩn dụ;– rèn luyện vận dụng phối kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài xích văn nghị luận.

Tuần 11: ngày tiết 41 mang đến tiết 44– Nguyễn Tuân;– phong thái văn học;– Nghị luận về một tứ tưởng, đạo lí.

Tuần 13: máu 49 mang lại tiết 52– nhìn về vốn văn hóa dân tộc;– phong cách ngôn ngữ khoa học;– Nghị luận về một hiện tượng lạ đời sống.

Tuần 15: tiết 57 đến tiết 60– tứ duy hệ thống, mối cung cấp sức sống mới của đổi mới tư duy;– rèn luyện về phong thái ngôn ngữ khoa học;– Trả bài viết số 3.

Tuần 16: huyết 61 đến tiết 63– quy trình văn học;– Luyện tập về cách tránh hiện tượng kỳ lạ trùng nghĩa.

Tuần 17: máu 64 mang đến tiết 66– Ôn tập về văn học (học kì I);– luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 18: huyết 67 cho tiết 69– tuyên bố theo chủ thể và tuyên bố tự do;– rèn luyện phát biểu theo chủ thể và phát biểu tự do;– rèn luyện về giờ Việt (học kì I).

Tuần 19: máu 69 cho tiết 72– Ôn tập về làm cho văn (học kì I);– nội dung bài viết số 4 (kiểm tra học kì I);– Trả bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: ngày tiết 73 mang lại tiết 75– Vợ ông chồng A đậy ;– luyện tập về nhân thiết bị giao tiếp.

Tuần 21: tiết 76 đến tiết 78– vk nhặt ;– Nghị luận về một tác phẩm, một quãng trích văn xuôi.

Tuần 22: huyết 79 mang lại tiết 81– Những đứa con trong gia đình;– luyện tập về nhân vật giao tiếp (tiếp theo).

Tuần 23: máu 82 mang lại tiết 84– chắt lọc và nêu luận điểm;– bài viết số 5 (Nghị luận văn học).

Tuần 25: máu 89 mang đến tiết 92– Một người Hà Nội;– Luyện tập về cách dùng một số trong những quan hệ từ;– thực hiện luận cứ.

Tuần 28: ngày tiết 101 mang đến tiết 104– quý giá của văn học;– Luyện tập về kiểu cách tránh lỗi mô tả có nhiều kĩ năng hiểu không giống nhau;– Thân bài.

Tuần 29: tiết 105 mang đến tiết 108– Số phận bé người;– Kết bài;– Trả bài viết số 6.

Tuần 30: huyết 109 cho tiết 112– Ông già và biển cả;– nội dung bài viết số 7 (Nghị luận xã hội).

Tuần 31: ngày tiết 113 mang đến tiết 116– Thuốc– Trả bài kiểm tra văn học.– diễn tả trong văn nghị luận

Tuần 32: huyết 117 mang đến tiết 120– đón nhận văn học;– Luyện tập về kiểu cách tránh một vài lỗi lô gích;– hình thức trình bày bài xích văn.

Tuần 33: tiết 121 cho tiết 124– Tổng kết phương thức đọc – đọc văn bản;– Trả bài viết số 7;– kiến tạo đề cương cứng diễn thuyết.

Tuần 34: máu 125 đến tiết 128– phong cách ngôn ngữ hành chính;– luyện tập về phong thái ngôn ngữ hành chính;– Văn bạn dạng tổng kết;– Luyện viết văn bạn dạng tổng kết.

Tuần 35: huyết 129 mang đến tiết 132– Tổng kết phần Văn học;– Tổng kết phần làm cho văn.

Tuần 36: tiết 133 cho tiết 136– Ôn tập về Văn học tập (học kì II);– Tổng kết phần giờ đồng hồ Việt;– Ôn tập về có tác dụng văn (học kì II);– Luyện tập về giờ đồng hồ Việt (học kì II).

Tuần 37: huyết 137 mang lại tiết 140– nội dung bài viết số 8 (kiểm tra học kí II)– Trả bài viết số 8.