*

*

Click to enlarge


*
()

*

SttTên hàng hóaHình ảnhHãng SX Xuất xứĐơn giá/1m
IDÂY ĐIỆN THOẠI 1 ĐÔI (1P)
1Dây đấu nhảy 1 đôi trắng đỏPostef, Minh tâm…1.500
2Dây điện thoại 1 song 1x2x0,5 bao gồm dây treo chịu lực, không tồn tại dầu 1 cuộn =500m một số loại thườngTechcom, DongA…1.500
3Dây điện thoại cảm ứng 1 đôi 1x2x0,5 tất cả dây treo chịu lực, tất cả dầu 1 cuộn =500m các loại tốtZ43, Lotas, Minh tâm, Postef …1.700
4Dây smartphone 1 song 1x2x0,5 gồm dây treo chịu lực, có dầu, quấn băng thiếc chống nhiễu 1 cuộn =500mPostef1.800
IIDÂY ĐIỆN THOẠI 2 ĐÔI (2P)
1Dây line (dây nhảy)china1.750
2Dây điện thoại thông minh 2 song trong nhà 2x2x0,4Henin, vinacap, telvina…2.550
3Dây điện thoại thông minh 2 đôi trong công ty 2x2x0,5Sino, PCM, Vinacap…2.900
4Dây điện thoại cảm ứng 2 đôi ngoại trừ trời (2x2x0,5)cu +(7x0,33)Fe có dây treo chịu lực, có dầu chống ẩm, tất cả băng thiếc phòng nhiễuTelvina, Vinacap, PCM ….

Bạn đang xem: Cáp điện thoại 1 đôi

3.900
IIIDÂY ĐIỆN THOẠI 4 ĐÔI (4P)
1Dây smartphone 4 đôi trong đơn vị 4x2x0,4Sino, Z43 ….4.950
2Dây điện thoại 4 đôi trong bên 4x2x0,5Sino, Z43 ….5.750
IVCÁP ĐIỆN THOẠI 5 ĐÔI (5P)
1Cáp điện thoại cảm ứng thông minh cống 5x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….11.500
2Cáp điện thoại thông minh treo 5x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….11.900
3Cáp smartphone đi trong công ty 5x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….12.500
4Cáp smartphone cống đi bên cạnh trời 5x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….12.900
5Cáp smartphone treo đi quanh đó trời 5x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….13.900
6Cáp chôn thẳng 5x2x0,5; 5x2x0,65; 5x2x0,8, 5x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
7Cáp kháng cháy (cáp hầm lò, chống nổ) 5x2x0,5; 5x2x0,65; 5x2x0,8, 5x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
VCÁP ĐIỆN THOẠI 10 ĐÔI (10P)
1Cáp điện thoại cống 10x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….16.500
2Cáp điện thoại cảm ứng cống 10PPCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….17.500
3Cáp điện thoại treo 10x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….17.900
4Cáp smartphone cống 10x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….18.500
5Cáp điện thoại cảm ứng treo 10x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….18.900
6Cáp chôn thẳng 10x2x0,5; 10x2x0,65; 10x2x0,8, 10x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
7Cáp chống cháy (cáp hầm lò, chống nổ) 10x2x0,5; 10x2x0,65; 10x2x0,8, 10x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
VICÁP ĐIỆN THOẠI 20 ĐÔI (20P)
1Cáp điện thoại thông minh cống 20x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….23.500
2Cáp điện thoại cảm ứng thông minh cống 20PPCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….23.900
3Cáp điện thoại cảm ứng treo 20x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….24.900
4Cáp smartphone cống 20x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….26.900
5Cáp điện thoại thông minh treo 20x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….26.900
6Cáp chôn trực tiếp 20x2x0,5; 20x2x0,65; 20x2x0,8, 20x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
7Cáp kháng cháy (cáp hầm lò, chống nổ) 20x2x0,5; 20x2x0,65; 20x2x0,8, 20x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
VIICÁP ĐIỆN THOẠI 30 ĐÔI (30P)
1Cáp điện thoại thông minh cống 30x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….28.500
2Cáp điện thoại cảm ứng cống 30PPCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….28.900
3Cáp smartphone treo 30x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….29.900
4Cáp điện thoại cảm ứng thông minh cống 30x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….32.500
5Cáp điện thoại treo 30x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….

Xem thêm: Top 50 Mẫu Áo Dài Cách Điệu Tay Ngắn Vải Lụa Ngọc Trai, Áo Dài Cách Tân Nữ Tay Ngắn Hàng Tuyển, Giao

32.500
6Cáp chôn thẳng 30x2x0,5; 30x2x0,65; 30x2x0,8, 30x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
7Cáp chống cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 30x2x0,5; 30x2x0,65; 30x2x0,8, 30x2x0,9Liên hệPCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
VIIICÁP ĐIỆN THOẠI 50 ĐÔI (50P)
1Cáp điện thoại cống 50x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….53.500
2Cáp điện thoại thông minh cống 50PPCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….55.500
3Cáp điện thoại thông minh treo 50x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….56.900
4Cáp điện thoại cảm ứng cống 50x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….63.500
5Cáp điện thoại cảm ứng thông minh treo 50x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….65.500
6Cáp chôn thẳng 50x2x0,5; 50x2x0,65; 50x2x0,8, 50x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
7Cáp phòng cháy (cáp hầm lò, phòng nổ) 50x2x0,5; 50x2x0,65; 50x2x0,8, 50x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
IXCÁP ĐIỆN THOẠI 100 ĐÔI (100P)
1Cáp điện thoại cảm ứng thông minh cống 100x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….96.500
2Cáp điện thoại thông minh cống 100PPCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….97.900
3Cáp smartphone treo 100x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….99.900
4Cáp điện thoại cảm ứng cống 100x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….135.500
5Cáp smartphone treo 100x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….137.900
6Cáp chôn thẳng 100x2x0,5; 100x2x0,65; 100x2x0,8, 100x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
XCÁP ĐIỆN THOẠI 200 ĐÔI (200P)
1Cáp điện thoại cống 200x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….185.000
2Cáp smartphone cống 200PPCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….187.000
3Cáp smartphone treo 200x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….188.900
4Cáp điện thoại cống 200x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….235.000
5Cáp smartphone treo 200x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….239.000
6Cáp chôn thẳng 200x2x0,5; 200x2x0,65; 200x2x0,8, 200x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
7Cáp kháng cháy (cáp hầm lò, chống nổ)200x2x0,5; 200x2x0,65; 200x2x0,8, 200x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
XICÁP ĐIỆN THOẠI 300 ĐÔI (300P)
1Cáp điện thoại cảm ứng cống 300x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
2Cáp điện thoại cống 300PPCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
3Cáp điện thoại cảm ứng thông minh treo 300x2x0,4PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….liên hệ
4Cáp điện thoại cảm ứng cống 300x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
5Cáp điện thoại cảm ứng thông minh treo 300x2x0,5PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….liên hệ
6Cáp chôn thẳng 300x2x0,5; 300x2x0,65; 300x2x0,8, 300x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ
7Cáp phòng cháy (cáp hầm lò, phòng nổ)300x2x0,5; 300x2x0,65; 300x2x0,8, 300x2x0,9PCM, Vinacap, Telvina, Postef, Sacom….Liên hệ